środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Flora
Strona główna >> Newsletter Miasta Kalisza, nr 7-2017 - Komunikacja miejska przyjazna dla mieszkańców

Newsletter Miasta Kalisza, nr 7-2017 - Komunikacja miejska przyjazna dla mieszkańców

Komunikacja miejska przyjazna dla mieszkańców - ponad 40 mln dla Kalisza i powiatu kaliskiego

Kolejne miliony trafią do Kalisza. Projekt pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a tym samym obronił pierwszą pozycję na liście rankingowej wniosków pretendujących do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO 2014+) - środki Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Projekt jest kontynuacją realizowanego obecnie innego projektu Miasta Kalisza wspartego środkami UE w ramach alokacji ogólnej WRPO 2014+ pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność”.

- Obydwa projekty zawierają działania realizujące postulaty strategii niskoemisyjnych i wynikają z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Kalisza - mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Ich bezpośrednim celem jest dążenie do poprawy jakości powietrza w mieście poprzez rozwój niskoemisyjnego systemu transportu publicznego. Projekty mają uświadomić mieszkańcom, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie i efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40,6 mln zł, z czego z wnioskowanej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowane zostanie niespełna 31 mln zł.

- Realizując projekty będziemy namawiać kaliszan do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego - dodaje wiceprezydent Artur Kijewski. - Kolejnym celem jest wzrost znaczenia ruchu rowerowego i pieszego w mieście, a w konsekwencji obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza, redukcja hałasu i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach zadania Miasto kupi 11 niskoemisyjnych autobusów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W rejonie dworców autobusowego i kolejowego powstanie Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy. 10 przystanków komunikacji miejskiej wyposażonych zostanie w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej, a 6 w biletomaty. Wybudowane będą parkingi: Park&Ride, Kiss&Ride, Bike&Ride, TAXI, dla osób niepełnosprawnych, dla autobusów oraz zatoki autobusowe. Powstanie kompleksowy układ komunikacyjny związany z właściwą obsługą węzła wraz z pozostałą infrastrukturą techniczną. Zamontowana zostanie instalacja oświetleniowa i monitoring. Teren ozdobi zieleń miejska.

Zmodernizowane zostanie oświetlenie uliczne, co zwiększy jego energooszczędność w obrębie dwóch osiedli Kalisza: Winiary i Rypinek. W ramach inwestycji wybudowana została już sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Staszica z ul. Górnośląską.

Ponadto, projekt obejmuje także kampanię informacyjno–promocyjną, pakiet miękkich działań mających przybliżyć mieszkańcom tematykę niskiej emisji oraz przedstawić możliwe do wykorzystania w codziennym życiu działania ograniczające niską emisję – w tym przede wszystkim działania mające nakłonić mieszkańców do ograniczania korzystania z samochodów osobowych i zastępowania ich w codziennych podróżach komunikacją publiczną lub niezmotoryzowaną.

Zgodnie z planem projekt zostanie zakończony w listopadzie 2019 r.

Miasto Kalisz włączyło się w inny projekt, wspierający strategię niskoemisyjną.

W ramach konkursu nr: RPWP.03.03.04-IZ-00-30-001/17, oś priorytetowa 3. energia, działanie nr: 3.3 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, poddziałanie nr: 3.3.4 wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla rozwoju AKO powiat kaliski, jako wnioskodawca i lider projektu, złożył wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn.: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa Ścieżek rowerowych”.

Miasto Kalisz, wspólnie z Gminą Gołuchów, Gminą Blizanów oraz Gminą Opatówek występują jako partnerzy projektu. W ramach projektu Miasto Kalisz realizować będzie zadanie pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda Gen Altera do granicy miasta realizowana w ramach projektu partnerskiego pn.: Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa Ścieżek rowerowych”. Realizacja zadania przewidziana jest na 2018 rok.

Wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 0,78 km i szerokości 3,0 m. Ścieżka zostanie połączona z istniejącą w rejonie Ronda Gen. Altera infrastrukturą rowerową. Ponadto, ciąg zostanie połączony z zaplanowaną do realizacji na terenie Gminy Blizanów - w Pawłówku - ścieżką rowerową. Zadanie realizowane będzie w ramach tego samego projektu, tj. : „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa Ścieżek rowerowych”.  Przewidywana wartość zadania realizowanego przez Miasto Kalisz wynosi ok. 415 tys. złotych.

Koncepcja projektowa – wizualizacje:

 

Rower Miejski już od soboty w Kaliszu

 

 

Zdj. Wizualizacja 1

 

Rower Miejski już od soboty w Kaliszu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj. Wizualizacja 2

Położenie

Polska
51° 45' 38.1636" N, 18° 5' 3.3828" E
Strona tytułowa: 
Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity