piątek, 22.06.2018 | Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
Panorama domy
Strona główna >> Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów do spraw:
1. nadzoru nad prawidłowym opracowaniem projektu budżetu miasta zgodnym z przyjętą procedurą i kierunkami ustalonymi przez Radę,
2. opiniowania projektu budżetu,
3. bieżącej kontroli wykonania budżetu oraz opiniowania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu
4. zabezpieczenia interesów Miasta w spółkach i fundacjach z udziałem Miasta
5. analizowania do 31 maja roku następnego informacji obejmującej:

Polski
Chrzanowski Sławomir

Chrzanowski Sławomir

Kategoria osoby: 

radny Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
Okręg Wyborczy nr 2

Kołaciński Radosław

Kołaciński Radosław

Kategoria osoby: 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radny Komitetu Wyborczego Platforma Wyborcza RP
Okręg Wyborczy nr 5

Majewska Kamila

Majewska Kamila

Kategoria osoby: 

przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza

radna Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej
Okręg Wyborczy nr 5

Grochowski  Tomasz

Grochowski Tomasz

Kategoria osoby: 

przewodniczący Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej

radny Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem
Okręg Wyborczy nr 2

Gabrysiak Mirosław

Gabrysiak Mirosław

Kategoria osoby: 

radny Komitetu Wyborczego Wszystko dla Kalisza
Okręg Wyborczy nr 3

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity