sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Flora
Strona główna >> 10 lat "Orlego Stawu"

10 lat "Orlego Stawu"

W auli Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia istnienia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

- Nadrzędnym zadaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” jest ochrona środowiska. Naszego środowiska, na które mamy realny wpływ - to od nas zależy jego stan - a tym samym nasze zdrowie. Cieszę się, że wspólnie możemy realizować ten cel - powiedział na wstępie Grzegorz Sapiński, prezydent miasta Kalisza oraz przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina". - W trosce o środowisko naturalne została podjęta decyzja o powiększeniu dotychczasowych możliwości składowania odpadów. W ubiegłym roku oddaliśmy do użytku nową kwaterę zbierającą odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Inwestycja ta cieszy mnie w sposób szczególny, ponieważ wpisuje się w działania proekologiczne.

Zakład oddano do użytku w 2006 roku. Było to zwieńczenie działań podjętych w 1998 roku przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

- Nie ulega wątpliwości, że gospodarowanie odpadami komunalnymi jest specyficznym zadaniem własnym gmin przysparzającym od pewnego czasu wiele problemów,  z którymi przychodzi  nam się zmierzyć w codziennej działalności. Powinniśmy więc docenić to, że w drugiej kadencji samorządu terytorialnego w latach 1994 – 1998  Zarząd Miasta Kalisza zdecydował się na budowę nowoczesnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych - dodaje prezydent Grzegorz Sapiński. - Do wspólnej realizacji tego zadania zaproszone zostały również inne samorządy z sąsiadujących z kaliskim województw: konińskiego i sieradzkiego. W tym celu w 1998 roku utworzony został Związek Komunalny Gmin, który skupia dziś 22 miasta i gminy, a jego główny trzon tworzą samorządy Kalisza,  Sieradza i Turku. Wyrażam dzisiaj swoje uznanie dla decyzji ówczesnych Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, którzy potrafili przewidzieć zmiany, jakie przyniesie akcesja Polski do Unii Europejskiej a w dalszej konsekwencji implementacja przepisów unijnych do polskiego prawa, w zakresie ochrony środowiska. Gruntowne zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jakie zostały wprowadzone w 2011 roku przeniosły bowiem na organy wykonawcze gmin pełną odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązując jednocześnie gminy do osiągnięcia określonych poziomów efektywności w gospodarowaniu odpadami. Dysponowanie własnym nowoczesnym Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w zdecydowany sposób przybliża nasze samorządy do osiągnięcia tych poziomów i pozwala na wnikliwą analizę kosztów gospodarowania odpadami.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: przedstawiciele kaliskiego samorządu na czele z prezydentem Grzegorzem Sapińskim; Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; reprezentanci parlamentu; władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych; Regionalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska; Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego; byli członkowie zasiadający w zgromadzeniu Związku, pracownicy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw".

O historii "Orlego stawu" opowiedział Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina".

Zakład sfinansowany został z budżetów miast i gmin członkowskich Związku, przy znaczącym współudziale środków z Unii Europejskiej, według najbardziej zaawansowanych proekologicznych technologii z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik. Jest sukcesywnie unowoczesniany i rozbudowywany. W ostatnich latach został zrealizowany kolejny etap modernizacji - powstała instalacja czynnego odgazowania składowiska, która umożliwia wykorzystanie gazu składowiskowego do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji z produkcją ciepła. W najbliższym czasie zakład wzbogaci sie o kompostownicę płytową do zagospodarowania selektywnie zabranej frakcji odpadów zielonych i innych bioodpadów. Ponadto, przewiduje się modernizację sortowni w kierunku zwiększenia poziomów odzysku surowców wtórnych poprzez zwiększenie automatyzacji procesów sortowania, budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego RDF, realizację instalacji fermentacji odpadów biologicznych oraz oczyszczania ścieków.

Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu i prezydent Grzegorz Sapiński podziękowali przedstawicielom Zgromadzenia Związku za współpracę i zaangażowanie w rozwój Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. 

Uroczystość uświtnił koncert Marzeny Ugornej.

Tekst: Anna Błaszczyk

Zdjęcia: Marta Bogdańska

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity