niedziela, 27.05.2018 | Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Aquapark z nowym zarządem

Aquapark z nowym zarządem

Aquapark Kalisz sp. z o. o. od 1 lutego ma nowego wiceprezesa oraz nową Radę Nadzorczą. Zmiany wynikają z rozszerzenia działalność spółki.

Miasto przekaże aportem do Spółki nieruchomość składającą się z działek nr 81/2, 81/5, 81/6 obręb 0073 os. Dobrzec, na których będzie budowany nowy basen Delfin.
Również aportem  będzie wniesiony do Spółki projekt rozbiórki starego obiektu i budowy nowego Delfina. Władze miasta podjęły decyzję, że inwestycją związaną z nowym basenem zajmie się Aquapark, który ma już doświadczenie w tym temacie. Rozszerzając zatem działalność spółki, konieczne jest powiększenie zarządu Aquaparku.

We wtorek, 30 stycznia, w związku z wygaśnięciem kadencji poprzedniej Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o powołaniu nowej Rady. W skład której wchodzą: Marlena Chojnacka, Chalnisia Krzakiewicz i Filip Żelazny.

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady odbyło się 31 stycznia w godzinach popołudniowych. W porządku obrad znalazły się, oprócz ukonstytuowania się nowego składu, również tematy związane z rozszerzeniem zarządu spółki Aquapark. Rada Nadzorcza Aquaparku odwołała Zarząd spółki oraz podjęła uchwałę o powołaniu na nową kadencję Zarządu w rozszerzonym składzie. Prezesem spółki został ponownie wybrany Radosław Janczak, wiceprezesem Sławomir Lasiecki.

Rada Nadzorcza posiada także kompetencje do określenia wynagrodzeń członków Zarządu Aquapark. Ustaliła zatem wynagrodzenie Zarządu zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Oprac. i zdjęcie: Anna Błaszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity