środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Czarowny świat pasteli w „Wieży Ciśnień”

Czarowny świat pasteli w „Wieży Ciśnień”

W piątek, 13 maja, w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” otwarto niezwykłą wystawę, zatytułowaną PASTELE BEZ GRANIC, na której prezentowane są prace 10 artystów: Grażyny Adamskiej-Jareckiej, Andrzeja Bębenka, Wandy Gostyńskiej, Wiesławy Gryskowskiej, Izabelli Hermanowskiej, Renaty Laytou-Brańki, Krystyny Miller-Gawrzyńskiej, Krystyny Pachulskiej-Wiekiery, Gabriela Rzeźnickiego i Jadwigi Zaremby.

Niezwykłe prace podziwiać będzie można do 6 czerwca, następnie kolekcja zaprezentowana zostanie w Galerii Kolegiacki Art  w Poznaniu. W październiku planowana jest prezentacja wystawy w Galerii Meduna - Hotel Azimut w Wiedniu.

Dla artystów, którym udało się przybyć do Kalisza na otwarcie wystawy, była to nie tylko okazja do artystycznej konfrontacji, ale również przyjacielskich spotkań po latach. Wernisaż, zarówno za sprawą licznej grupy osób zwyczajowo uczestniczących w wystawach, jak i członków rodzin autorów prac, przebiegł w niezwykle serdecznej atmosferze. W klimat spotkania wprowadziły gości Marzena Pastuszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Krystyna Pachulska – Wiekiera, inicjatorka artystycznego spotkania twórców wypowiadających się przede wszystkim poprzez prace wykonane w technice pasteli. Artyści, otrzymali upominki ufundowane przez Miasto.

We wspomnieniach z młodych lat przewijały się nie tylko osobiste przeżycia, ale również postać wybitnego artysty i pedagoga, współtwórcy kaliskiego Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego  -  profesora Andrzeja Niekrasza, Honorowego Obywatela Miasta Kalisza. Wielkość nie zna ani przestrzeni ani czasu, czego dowodem jest fakt, że wspomnienia o niezwykłym  człowieku, artyście i pedagogu towarzyszyły obecnym podczas uroczystego spotkania. Zgodnie postanowili oni wystąpić do Prezydenta Miasta Kalisza z wnioskiem o nadanie imienia prof. Andrzeja Niekrasza jednej z wybranych ulic naszego miasta. List, w którym czytamy m.in.: „Mając na względzie dokonania twórcze Pana Profesora, a także jego ogromny wkład w rozwój szkolnictwa akademickiego w Kaliszu, w tym  powstanie Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM,
w imieniu własnym i nieobecnych kolegów - uprzejmie prosimy o nadanie imienia prof. Andrzeja Niekrasza jednej z kaliskich ulic. Jesteśmy przekonani, że nasz Mentor i wielki Przyjaciel młodych adeptów sztuki, swoim wspaniałym życiem, zaangażowaniem w sprawy Kalisza oraz troską o rozwój artystyczny i osobowościowy studenckiej młodzieży, w pełni zasługuje na trwale miejsce w przestrzeni naszego Miasta”, podpisali wszyscy autorzy prezentowanych prac przybyli na piątkowy wernisaż, a także liczny krąg gości.

Tekst: Lidia Plajzer

Zdjęcia: Arek Szymański

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity