sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Dom Seniora uroczyście otwarty

Dom Seniora uroczyście otwarty

W zmodernizowanym budynku przy ul. Częstochowskiej 140a powstał Dom Seniora, a w nim 38 mieszkań dla osób powyżej 60. roku życia. Po uroczystym poświęceniu budynku przez JE biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka seniorzy otrzymali klucze z rąk władz miasta: prezydenta Grzegorza Sapińskiego oraz wiceprezydenta Tomasza Rogozińskiego.

W obecnej kadencji Prezydent Miasta Kalisza jako priorytet swych działań przyjął m.in.
w zakresie spraw mieszkaniowych skrócenie listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne oraz poprawę sytuacji osób starszych.

– Cieszę się, że możemy dziś oficjalnie wystartować z naszym programem „Kalisz Seniorom”. Często w społeczeństwie zapomina się o osobach starszych, a jest to grupa, która zasłużyła się dla miasta i to my mamy dług do spłacenia u nich. Dlatego program „Kalisz Seniorom” to próba spłaty takiego długu. Kalisz musi być miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, tak samo dla młodych, przedsiębiorczych, jak i dla osób starszych, które potrzebują naszego wsparcia. Celem programu jest wsparcie osób starszych poprzez działania na rzecz ich aktywności, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – mówił prezydent Grzegorz Sapiński.

Wielokrotnie osoby starsze zmagają się z niepełnosprawnościami. Bardzo często ze względu na złe warunki mieszkaniowe, w jakich muszą żyć, obawiają się o swoją przyszłość. Często jest to np. wysoka kondygnacja utrudniająca dostęp do mieszkania, ogrzewanie lokalu węglem, czy też zbyt duża powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przyjęte przez Radę Miasta Kalisza rozwiązania pozwalają poprzez poprawę warunków mieszkaniowych poprawić jakość ich życia.
W uchwale RMK określono, że mieszkanie w Domu Seniora mogą otrzymać:
1) osoby posiadające uprawnienia do wynajęcia lub zamiany lokalu mieszkalnego z komunalnego zasobu Miasta Kalisza, uzyskane w oparciu o uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
2) mają ukończony  60. rok życia.

Wykonawcą inwestycji „Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140 a w Kaliszu
z przeznaczeniem na mieszkania komunalne” była firma WERBUD Roboty Drogowo-Budowlane Piotr Pleśnierowicz z Koźminka. Łączna wartości inwestycji to 1.587.732,49 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat, które zostało przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 593.786,58 zł.

W ramach zadania m.in. zaadaptowano pomieszczenia na 38 mieszkań komunalnych wraz z komórkami lokatorskimi, zamontowano windę, wyremontowano wnętrza, elewację zewnętrzną i kominy. Wykonano nowe nasadzenia, zamontowano elementy małej architektury. Mieszkania wyposażono także w meble kuchenne.

Przygotowano w sumie 38 lokali, w tym 19 jednopokojowych i 19 dwupokojowych o powierzchni od 21 do 35 m2. Lokale są w pełni gotowe do zamieszkania, wyposażone w wymagane urządzenia sanitarne.

Kwalifikacja osób, którym wskazano lokale w budynku przy ul. Częstochowskiej wstępnie nazwanym „Domem Seniora” (choć nazwę dla swojego domu wybiorą dopiero sami lokatorzy) została przeprowadzona przez Komisję Mieszkaniową spośród osób, które spełniały kryteria określone w uchwale Rady Miasta. Pod uwagę brano także ich obecną sytuację mieszkaniową, szczególnie w odniesieniu do wieku.

Oprócz kluczy do mieszkań lokatorzy otrzymali dziś również pudełka życia oraz paszport „Senior OK”, wydany przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej. Książeczka zawiera m.in. najważniejsze informacje dot. polskich seniorów, w tym o przysługujących im uprawnieniach.

Instytut reprezentowała dziś Marzena Rudnicka, prezes zarządu.

-  Rozpoczynamy współpracę z miastem Kalisz i będziemy się dzielić tym, co robią inne samorządy, ale będziemy też opowiadać o tym, co robi Kalisz – mówiła prezes instytutu.

Kaliski Dom Seniora zyskał dziś wyróżnienie znakiem „OK Senior”.

- Dla osoby starszej to poczucie bezpieczeństwa, podniesienie swojego standardu życia. W imieniu tych, którzy tu zamieszkają, powiem, że jest to dobry kierunek – mówiła o Domu Seniora Grażyna Mazurek, przewodnicząca Kaliskiej Rady Seniorów.

W uroczystości uczestniczyli również m.in. Irena Sawicka – Skarbnik Miasta, kaliscy radni z wiceprzewodniczącym Zbigniewem Włodarkiem na czele, przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta zaangażowanych w tę inwestycję, reprezentanci środowisk senioralnych, w tym Kaliskiej Rady Seniorów oraz MOPS, a także przyszli lokatorzy wraz z bliskimi.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli służb mundurowych – Policji oraz Straży Miejskiej.

Oprac. Katarzyna Ciupek oraz Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity