poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Panorama Prosna
Strona główna >> e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

e-rekrutacja do szkół i przedszkoli

W kwietniu rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli. Przy wykorzystaniu e-systemu odbędzie się nabór do publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Przyjęte rozwiązanie pozwala uniknąć problemów związanych przede wszystkim z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewnia całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach procesu rekrutacji, dostosowuje ofertę edukacyjną do wymagań klienta.

Rekrutacja do przedszkoli.
Rekrutacja do szkół podstawowych.
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych.

Na stronach znajdą się szczegółowe informatory o przedszkolach, oddziałach zerowych w szkołach podstawowych i szkołach podstawowych objętych elektroniczną rekrutacją. Ponadto będzie możliwość elektronicznego wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych do przedszkoli, oddziałów zerowych i szkół podstawowych.

Po wypełnieniu elektronicznym formularza należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do wybranej placówki (tylko jednej – pierwszej preferencji). Na stronie sukcesywnie będą umieszczane również istotne informacje na temat elektronicznego naboru.

Przedszkola:

Rodzicie, którzy chcą, aby dziecko pozostało w danym przedszkolu powinni
do 14 kwietnia 2017 r. złożyć wypełnioną deklarację pozostania w swoim przedszkolu.

Rodzice, którzy nie składali deklaracji pozostania w przedszkolu i rodzicie dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola powinni w terminie od 24 do 28 kwietnia 2017 r. złożyć wypełnioną kartę zgłoszenia do przedszkola (oddziału zerowego), które wskazali Państwo w pierwszej kolejności dla swojego dziecka.

22 maja 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

30 maja 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 5 do 7 czerwca 2017 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej.

20 czerwca 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

27 czerwca 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalisz: 

W naborze uczestniczy 14 przedszkoli publicznych (w tym Przedszkole „Mały Nazaret”), 11 szkół podstawowych i 10 przedszkoli niepublicznych.

Szkoły Podstawowe:

Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do szkoły podstawowej w obwodzie której zamieszkują mogą od 3 kwietnia złożyć zgłoszenie do tej szkoły.

Rodzice, którzy chcą wybrać szkołę inną niż ich szkoła obwodowa powinni w terminie od 24 do 28 kwietnia 2017 r. złożyć wniosek o przyjęcie do tej szkoły.

22 maja 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

30 maja 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 5 do 7 czerwca 2017 r. będzie można złożyć wniosek w ramach rekrutacji uzupełniającej

20 czerwca 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci zakwalifikowanych.

27 czerwca 2017 r. zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

Szkoły ponadgimnazjalne:
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej powinien zostać złożony w placówce pierwszego wyboru, w terminie od 22 maja do 9 czerwca 2017 r.

W dniacch 23 - 26 czerwca 2017 należy uzupełnianić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

12 lipca 2017 r. szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

Do 20 lipca 2017 r. szkoły przyjmują oryginały świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

21 lipca 2017 r. szkoły ogłaszają listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów.

Od 24 do 27 lipca 2017 r. będzie trwała rekrutacja uzupełniająca.

17 lipca 2017 r. w placówkach wywieszenie zostaną listy wszystkich kandydatów zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Terminy rekrutacji do oddziału dwujęzycznego:
Wniosek o przyjęcie powinien zostać złożony w terminie od 4 do 18 maja 2017 r.

25 maja 2017 r., o godz. 16.00, przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych.

Do 2 czerwca 2017 r. – nastąpi ogłoszenie wyniku sprawdzianu kompetencji językowych.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity