sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Panorama Prosna
Strona główna >> Edward Prus odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza

Edward Prus odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza

Podczas dzisiejszej sesji radni zdecydowali o odwołaniu Edwarda Prusa z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza, którą pełnił od początku kadencji.

Zgodnie z przyjętym dziś regulaminem, odwołanie nastąpiło bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Przeprowadziła je Komisja Skrutacyjna pod przewodnictwem radnego Dariusza Witonia.

Za odwołaniem wiceprzewodniczącego zagłosowało 15 radnych spośród 21 uprawnionych do głosowania.

Edward Prus jest radnym niezrzeszonym, członkiem komisji:
- Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza,
- Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
- Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
- Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
- Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
- Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
- Rewitalizacji Rady Miasta Kalisza.

W związku z wynikiem głosowania, Rada podjęła uchwałę o odwołaniu Edwarda Prusa z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Kalisza.

Oprac. Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity