wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Flora
Strona główna >> Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Kalisza

Inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Kalisza

W sali recepcyjnej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Kalisza.

Organ tworzy 20 uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych oraz 2 przedstawicieli samorządu studenckiego (studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM).

Rada działa na podstawie Uchwały Nr XXV/314/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Kalisza. Celem jej działania jest propagowanie idei samorządności wśród młodzieży, zwiększenie aktywności młodych ludzi oraz reprezentowanie interesów młodzieży na forum samorządowym.

W uroczystości udział wzięli Grzegorz Sapiński, Prezydent Miasta Kalisza, oraz Edward Prus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Obecni na posiedzeniu byli również radni Rady Miejskiej Kalisza: Dariusz Grodziński i Martin Zmuda oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Mariusz Witczak wraz z zastępcą, Krzysztofem Jurkiem.

W trakcie pierwszego posiedzenia młodzieżowi radni złożyli uroczyste ślubowanie: Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży miasta Kalisza działać zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami młodzieży – godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady.

Prezydent Grzegorz Sapiński powitał zebranych i przypomniał postać ostatniego przedwojennego prezydenta Miasta Kalisza, Ignacego Bujnickiego, dla którego najważniejsze były sprawy Kalisza i kraju.
Za chwilę złożycie uroczyste ślubowanie i obejmiecie mandaty radnych, które są nie tylko zaszczytem, ale także odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością wobec tych, którzy Was wybrali, ale także wobec tych, którzy na Was nie głosowali. - mówił prezydent. - To, jakie zadania będziecie realizować, zależy w dużym stopniu od Was samych. Możecie liczyć na wsparcie z naszej strony, w tym radnych Rady Miejskiej Kalisza, Wydziału Edukacji.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej Kalisza został Igor Sulwiński.

Merytoryczną opiekę nad Radą sprawuje Wydział Edukacji oraz trzech radnych Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - Kamila Majewska, Dariusz Grodziński i Martin Zmuda.
Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwa 2 lata.

Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej:
I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka:
1. Martyna Cierlaczyk
2. Kevin Sieradzki
II Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki:
3. Igor Sulwiński
4. Szymon Furman
III Liceum Ogólnokształące im. M. Kopernika:
5. Wiktor Noworolnik
6. Nikodem Pietrzak
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego:
7. Wiktoria Grzelak
8. Adrian Kliber
VII Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego:
9. Wiktor Wechman
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2:
10. Zuzanna Krzywoźniak
11. Weronika Niemiec
Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru:
12. Patrycja Nogaj
13. Patrycja Woźniak
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego”:
14. Aleksandra Nawrocka
Zespół Szkół Samochodowych im. St. Staszica:
15. Kacper Grzelak
16. Cezary Jędrzejewski
Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych:
17. Wiktor Płuciennik
18. Gabriela Sokólska
Zespół Szkół Ekonomicznych:
19. Konrad Celer
20. Wacław Smolczyński
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego:
21. Katarzyna Dycha
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu:
22. Aleksandra Krysińska

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity