poniedziałek, 23.04.2018 | Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Kogutek wiosna
Strona główna >> Kaliszanie obejrzeli miejskie inwestycje

Kaliszanie obejrzeli miejskie inwestycje

Kaliszanie wzięli udział w objeździe inwestycyjnym zorganizowanym przez Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Objazd autobusami KLA, wspólnie z prezydentem Grzegorzem Sapińskim oraz wiceprezydentami rozpoczął się na Głównym Rynku w samo południe. Na trasie objazdu znalazły się:  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; ulica Młynarska; Żłobek nr 3; Park Przyjaźni; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; skatepark, plac zabaw z siłownią zewnętrzną; park linowy; Majkowskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe; plac Jana Kilińskiego; I Liceum im. Adama Asnyka.

Chętnych nie brakowało. Mieszkańcy byli bardzo zainteresowani inwestycjami realizowanymi przez kaliski samorząd. Tuż przed objazdem, kaliszanie spotkali się w Sali Recepcyjnej Ratusza, by zapoznać się z informacją o projekcie adaptacji wieży ratuszowej na cele kulturalno-edukacyjne. Następnie poznali najnowsze znaleziska archeologiczne z obszaru Głównego Rynku.

- Objazd inwestycyjny to doskonała okazja, by mieszkańcy mogli osobiście przekonać się, jak wiele zadań realizuje Miasto – mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. -  Inwestujemy m.in. w placówki oświatowe, sport, kulturę. Budujemy i modernizujemy drogi i infrastrukturę drogową. Miejskie inwestycje to przede wszystkim troska o zdrowie, bezpieczeństwo i komfort kaliszan.

O miejskich inwestycjach opowiadali: Dagmara Pokorska, naczelnik Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji UM w Kaliszu; Krzysztof Gałka, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji; Marlena Salamon z Wydziału Strategii i Rozwoju UM w Kaliszu; Piotr Cieślak, kierownik Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej UM w Kaliszu; Jerzy Aleksander Splitt; dr Adam Kędzierski - ze strony Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej; Bartłomiej Czarciński ze Szkoły Żeglarstwa MORKA oraz dyrektorzy: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, Żłobka nr 3 i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4.

Objazd inwestycyjny koordynowała Elżbieta Zmarzła, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu; kierownik Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Na zakończenie objazdu inwestycyjnego dla uczestników został zorganizowany konkurs. Za ufundowanie nagród dziękujemy Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Szkole Żeglarstwa MORKA.

Ratusz
Projekt: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”
Koszty projektu:
całkowita wartość projektu: 5.879.500,59 zł,  w tym koszt kwalifikowalny: 4.021.323,71 zł
Dotacja bezzwrotna: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3.418.125,15 zł (85 % kosztów kwalifikowalnych)
Planowane zakończenie projektu: październik 2018 r.
Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja części wnętrz zabytkowego budynku ratusza miejskiego oraz stworzenie oferty kulturowej opartej na nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3
Projekt: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do istniejącego budynku szkoły”
W ramach inwestycji powstały m.in. sala gimnastyczna o pow. 690 m2, szatnie, umywalnie, pomieszczenia pielęgniarek, logopedy, nauczycieli w-f, sala zajęć korekcyjnych, magazyn sprzętu sportowego, plac zabaw.
Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 1.900.000,00 zł
Zakupiono również nowy sprzęt sportowy (piłki, szarfy, płotki, maty, liny, równoważnie, materace itp.).

Żłobek nr 3
Projekt: „Utworzenie w 2016 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w instytucji Żłobek nr 3 w Kaliszu, ul. Bogumiła i Barbary 14”.
Nowo wybudowany obiekt to dwukondygnacyjny budynek, wchodzący w skład istniejącego Żłobka nr 3. W ramach zadania powstały nowe pomieszczenia bawialni, sypialni dla 40 nowych dzieci, zaplecze sanitarne i gospodarcze oraz pomieszczenia komunikacji. Zakupiono pierwsze wyposażenie   i pomoce, które umożliwiają prowadzenie opieki nad dodatkową grupą 40 dzieci. Ponadto przebudowano parking, ogrodzono teren, wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a także plac zabaw.
Projekt został dofinansowany z programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2016” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koszty projektu: 1.505.733,92 zł Dotacja bezzwrotna: 956.530,00 zł

Ulica Młynarska
Projekt: „Przebudowa ul. Młynarskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej” Remont ulicy przeprowadzony został na odcinku o długości blisko 740 metrów. Powstała jezdnia o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 9 metrów. Po obu stronach arterii wyznaczono jednokierunkowe ścieżki rowerowe. W ramach robót wykonane zostały miejsca postojowe oraz chodniki.
Umowna wartość przeprowadzonych robót: 1.796.591,68 zł

Park Przyjaźni
Projekt: „Rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni” Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego 2015 i obejmowało:
- budowę wielofunkcyjnego boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni z poliuretanu wraz z oświetleniem i piłkochwytami,
- doposażenie placu zabaw poprzez dodanie nowych urządzeń zabawowych, wymianę nawierzchni, - przebudowę terenu przed wejściem do parku wraz z dostawą i montażem zegara słonecznego.

Projekt: „Wykonanie rewitalizacji zieleni w Parku Przyjaźni w Kaliszu”, poprzez nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów, rekultywację trawników oraz budowę drewnianego trejażu.

Projekt: „Wykonanie alejki parkowej i schodów z pochylnią w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Przyjaźni w Kaliszu”.
W ramach zadania wykonano alejkę parkową z kostki brukowej betonowej oraz schody i pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Projekt: „Zakup zadaszenia sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni”. W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 zakupiono mobilne zadaszenie sceny dla amfiteatru w Parku Przyjaźni o wymiarach 8x12 metrów.
Łączny koszt całej inwestycji: 958.812,12 zł brutto

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Projekt: „Budowa Szkoły Podstawowej nr 13 – etap III: budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu”.
W ramach inwestycji powstała sala gimnastyczna, wielofunkcyjne boisko sportowe, bieżnia, skocznia w dal, skocznia wzwyż, plac zabaw. Obiekt został przystosowany do wymogów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych.
Koszt całości projektu: 996.030,10 zł brutto

Rowery wodne, skatepark, plac zabaw z siłownią zewnętrzną
Projekt: „Rowery wodne na rzece Prośnie”.
W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2016: Zakupiono 5 rowerów wodnych, 5 pokrowców na rowery wodne i 25 kamizelek, za kwotę: 29.987,40 zł brutto oraz pomost pływający z trapem o długości 8 m, za kwotę  11.340,60 zł brutto. Miasto na ten cel uzyskało dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.000 złotych.

Projekt: „Plaża Miejska z pomostem i rowerkami” Zakupiono 5 rowerków wodnych, 5 pokrowców na rowery wodne   i 25 kamizelek za kwotę: 22.361,40 zł brutto oraz pomost pływający o długości 24 m za kwotę 45.637,92 zł brutto. Kwota dofinansowania z Województwa Wielkopolskiego wynosi 33.000 złotych. Rowery wodne są udostępniane w okresie wiosenno-letnim.

Projekt: „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego typu skatepark wraz z infrastrukturą techniczną oraz modernizacją istniejącego betonowego skateparku”. W ramach inwestycji z Funduszu Obywatelskiego 2015 zostały wykonane obiekty skatingowe, takie jak: wybitki i kwietniki do przeskakiwania, dwupoziomowy manualpad, quater, transfer z małym krawężnikiem, podjazdy z wyrastającym murkiem oraz obiekty małej architektury. Koszt projektu: 480.000 zł.

Projekt: „Rozbudowa placu zabaw oraz budowa siłowni plenerowej w Ogródku Jordanowskim w Kaliszu”. W ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2016 powstały: siłownia zewnętrzna (prasa nożna, biegacz, orbiter, twister oraz wioślarz) plac zabaw (huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, huśtawka ważka, zestaw zabawowy, karuzela oraz ścianka wspinaczkowa, odnowiono również elementy istniejącego placu zabaw), mała architektura (ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe).
Całkowity koszt projektu: 111.709,40 zł

Park linowy
Projekt: „Zaprojektowanie i wykonanie parku linowego przy  ul. Sportowej w Kaliszu”. W ramach zadania z Funduszu Obywatelskiego 2015 wykonano trasy o różnym stopniu trudności:  dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obejmujące łącznie 47 przeszkód linowych. Szczególnie atrakcyjny jest przejazd tyrolką nad rzeką. Park linowy otwarty jest w okresie wiosenno-letnim.
Całkowity koszt projektu: 440.000,00 zł brutto

Majkowskie Centrum Rekreacyjno-Sportowe
Projekt: „Majkowskie Wembley – rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima”. Pierwszy etap inwestycji z Funduszu Obywatelskiego 2015 obejmuje utworzenie boiska ze sztucznej trawy, do gry w rugby i piłkę nożną, o wymiarach 119x76 m, wraz z trybunami, montaż bramek, ławek rezerwowych, piłkochwytów oraz stojaków rowerowych. Majkowskie Wembley będzie ogólnodostępne, ma służyć wszystkim miłośnikom sportu, w tym dzieciom i młodzieży z pobliskiej szkoły. Obszar zostanie dodatkowo oświetlony i zabezpieczony przez zainstalowanie monitoringu.
Koszt projektu to ok. 4.450.000,00 zł „Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – ETAP I” jest jednym z trzech zadań, realizowanych przez Miasto Kalisz, które zostaną dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki za łączną sumę 2.000.000,00 zł.

plac Jana Kilińskiego
Projekt: „Przebudowa placu Jana Kilińskiego”. Zadanie obejmuje wykonanie nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem całego placu: wykonaniem nawierzchni, montażem elementów małej architektury, w tym żeliwnych ławek, leżaka, koszy na śmieci, stojaków na rowery. Plac będzie oświetlony. Inwestycja wpisuje się w działania rewitalizacyjne Miasta i stanowi efekt konsultacji społecznych. Koszt projektu to: 3.384.143,76 zł

I Liceum im. A. Asnyka
Projekt: „Wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptacja pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu w podziale na 2 części w zakresie Części 1 pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego”.
Koszt realizacji zadania: 1.944.902,11 zł brutto. Miasto na ten cel uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w wysokości 300.000 zł w ramach programu „Ochrona zabytków” oraz z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 20.000 zł. W budynku wymieniono więźbę dachową i pokrycie dachu, osuszono fundamenty i wykonano izolację ścian fundamentowych.

Tekst: Anna Błaszczyk
Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity