poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Kolejne unijne środki na rozwój edukacji w Kaliszu

Kolejne unijne środki na rozwój edukacji w Kaliszu

W efekcie partnerskiej współpracy Miasto Kalisz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pozyskało ponad 1 000 000,00 zł dofinansowania na poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych nr: 1, 7, 8, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 23 oraz liceach ogólnokształcących nr: IV, V i VII z terenu miasta Kalisza.

W ramach projektu pn. „ AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA” szkoły zostaną objęte pakietem kompleksowych działań polegających na doposażeniu 29 pracowni matematycznych, przyrodniczych, fizyki, chemii, biologii; udziale 537 uczniów i uczennic w zajęciach pozalekcyjnych wyrównujących i rozwijających z matematyki, przyrody, fizyki, biologii, geografii, chemii, fizyki oraz języków obcych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym; udziale 120 nauczycieli i nauczycielek w kursach doskonalących.

Ponadto, w ramach zindywidualizowanego podejścia w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 zostanie zakupiony sprzęt specjalistyczny do Sali Terapii Integracji Sensorycznej oraz pracowni matematycznej; 25 uczniów i uczennic z orzeczeniem o niepełnosprawności weźmie udział w zajęciach ruchowych z elementami integracji sensorycznej, zajęciach indywidualnej integracji sensorycznej oraz wyrównujących z matematyki; 10 nauczycielek weźmie udział w 2 kursach doskonalących: „Wykorzystanie pracowni Integracji Sensorycznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” oraz „Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu”.

Uczniowie odbędą także warsztaty i laboratoria w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Placówki do projektu zostały zakwalifikowane ze względu na niski wskaźnik egzaminów zewnętrznych - zgodnie z regulaminem konkursu.

Całkowita wartość projektu: 1 114 306,80 zł, w tym dofinansowanie 1 054 866,80 zł

Realizacja projektu odbędzie się w okresie od 1 maja 2017r. do 31 sierpnia 2019r.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne.

Oprac. Wydział Strategii i Rozwoju Biuro Pozyskiwania Funduszy UM w Kaliszu

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity