sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Flora
Strona główna >> Komisja Rady Miejskiej Kalisza w trosce o środowisko

Komisja Rady Miejskiej Kalisza w trosce o środowisko

Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza obradowała dziś w siedzibie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu. Dzięki wyjazdowemu spotkaniu uczestnicy komisji mogli zapoznać się z funkcjonowaniem obiektu.

W obradach uczestniczyli: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza; Andrzej Plichta, przewodniczący Rady Miejskiej Kalisza; wiceprezydent Piotr Kościelny; wiceprzewodniczący Edward Prus; Irena Sawicka, skarbnik Miasta; radni; Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu ZKG "Czyste Miasto, Czysta Gmina"; przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz reprezentanci rad osiedli. W dyskusji wziął udział także Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Podczas pobytu w Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu przewodniczący Zarządy ZKG Daniel Tylak przedstawił prezentację multimedialną zatytułowaną „Budowa Stacji Przeładunkowej Odpadów dla Kalisza i okolicznych gmin – uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i organizacyjne”. Stacja swym zasięgiem obejmowałaby teren składający się z 10 miast i gmin.

Podstawowym zadaniem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu jest zapewnienie ekonomicznego przewozu odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Nowych Prażuchach, (dwustopniowy transport). Główne zadanie stacji to realizacja przeładunku odpadów z samochodów bezpylnych I stopnia, które odbierają odpady od mieszkańców, do kontenerów, które w zestawach transportowych II stopnia przewozić będą odpady do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Odległość 57 km między Sieradzem a Zakładem w pełni uzasadnia realizację stacji. Stacja ma także służyć jako zaplecze techniczne dla programu selektywnej zbiórki odpadów surowcowych i problemowych (niebezpiecznych, wysegregowanych przez mieszkańców). W tym celu na terenie stacji zaprojektowano niezbędną infrastrukturę: boksy magazynowe surowców i odpadów problemowych.

Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu spełnia wymagania przepisów Polskich i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Realizacja przedsięwzięcia i jego prawidłowa eksploatacja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Generalnie, zaproponowane rozwiązania techniczne uwzględniają najnowsze trendy europejskie w sposobie gospodarowania odpadami oraz cechują się wysokim stopniem nowoczesności.

Dzięki wizycie w SPO w Sieradzu członkowie komisji mogli zobaczyć na czym faktycznie polega funkcjonowanie stacji i wspólnie zastanowić się nad najlepszymi rozwiązaniami dla Miasta Kalisza.

Komisje Rady Miejskiej są organizowane poza Villa Calisa właśnie po to, by radni mogli bliżej poznać działanie danych instytucji, firm, czy placówek.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity