poniedziałek, 18.12.2017 | Imieniny: Gracjana, Bogusława, Laurencji

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Panorama domy
Strona główna >> Komisja Środowiska

Komisja Środowiska

W Villi Calisia odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 321 grudnia 2016 roku.  
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza.  
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
8. Korespondencja.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity