środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Panorama Prosna
Strona główna >> Komisje Rady Miejskiej Kalisza obradowały wspólnie

Komisje Rady Miejskiej Kalisza obradowały wspólnie

W Ratuszu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza.

PORZĄDEK   OBRAD

wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej,
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej,
Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego,
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Rewitalizacji
Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 4 września 2017 roku, godz. 14:00,
w sali 36 Ratusza


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B)
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B)
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B)
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B)
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szczytniki z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofalnej wichury. (P+B)
8. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020. (Rew+P)
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.(E+P+Ro+Ś+B+Rew)
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030. (E+Ro+Ś+B)
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity