niedziela, 27.05.2018 | Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny
Flora
Strona główna >> Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.), uchwały Nr XLVI/562/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” oraz uchwały Nr XVI/186/2015 Rady Miejskiej Kalisza dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020”.

W załączniku znajdują się: treść komunikatu, wykaz dotacji, zaktualizowane harmonogram i kosztorys.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity