piątek, 25.05.2018 | Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Noc trzy wieże
Strona główna >> Kropelka wody pod mikroskopami uczniów Gimnazjum nr 2

Kropelka wody pod mikroskopami uczniów Gimnazjum nr 2

Uczniowie Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ciasnej realizowali projekt edukacyjny pod nazwą „Woda źródłem życia”. Pracowali metodą webQuestu. Podstawowym ich zadaniem było wejść w rolę badacza, planując swoją pracę, proces zdobywania informacji, przygotowując prezentację dokonań jednocześnie kształtowali umiejętności niezbędne do  dalszej nauki, a nawet kariery zawodowej.

Realizowany projekt miał charakter interdyscyplinarny, łączył wiadomości i umiejętności ze wszystkich przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języka polskiego. Rozpoczął się wizytą w kaliskim Przedsiębiorstwie Wodno-Kanalizacyjnym, w którym uczniowie zapoznali się z technologią oczyszczania wody, zebrali próbki do badań laboratoryjnych, wyjaśnili procesy powstawania starorzecza na przykładzie Prosny, a jednocześnie zgłębili lokalne problemy ekologiczne. Analizowali też procesy rzeźbotwórcze zachodzące w środkowym biegu rzeki, poznawali florę i faunę nadrzeczną. Swoje działania rejestrowali za pomocą szkolnych iPadów. Po przeprowadzonych pracach laboratoryjnych młodzi badacze zaprezentowali wyniki swojej pracy w kreatywnych formach, między innymi filmów, plansz edukacyjnych i odśpiewali napisaną przez siebie piosenkę.

Ciekawość uczniów została rozbudzona i sami zgłosili propozycje kolejnych webQuestów.
Nauczyciele natomiast z myślą o najmłodszych uczniach,  którzy od września rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej nr 3, opracowują już bazę projektów dostosowanych do możliwości poznawczych przyszłych uczniów.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum nr 2

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity