sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Flora
Strona główna >> LII Sesja Rady Miasta Kalisza

LII Sesja Rady Miasta Kalisza

W Sali Recepcyjnej trwa LII Sesja Rady Miasta Kalisza. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Porządek obrad
LII Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
III. Przyjęcie protokołów L i LI Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (p. Janinie Piotrowskiej),
2. nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza (p. Tadeuszowi Krokosowi),
3. nadania Odznaki Honorowej Miasta Kalisza,
4. przyznania Nagrody Miasta Kalisza,
5. utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta Kalisza, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
6. nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza,
7. opinii o lokalizacji kasyna gry,
8. uchwalenia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2018-2022,
9. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz,
10. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
11. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
12. ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kalisza,
13. ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza,
14. ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza,
15. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miasta Kalisza,
16. ustalenia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Kalisza,
17. ustalenia składu osobowego Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza,
18. ustalenia składu osobowego Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Kalisza.

VI. Przyjęcie:
- sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu na lata 2013-2017”,
- oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Zamknięcie obrad.


Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.esesja.kalisz.pl w zakładce – sesja nr LII w dniu 26 kwietnia 2018 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.

zdjęcia: Justyna Ratajczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity