sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> LIII Sesja Rady Miasta Kalisza

LIII Sesja Rady Miasta Kalisza

Zapraszamy do udziału w LIII Sesji Rady Miasta Kalisza, która odbędzie się w czwartek, 24 maja 2018 roku, o godz. 9.00, w sali recepcyjnej kaliskiego ratusza.

Porządek obrad:
LIII Sesji Rady Miasta Kalisza
w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 9.00

I.  Otwarcie posiedzenia.
II. Propozycje zmian porządku obrad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  
III. Przyjęcie protokołu LII Sesji Rady Miasta Kalisza.
IV. Sprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań
i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
V. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zamiaru zmiany statutu samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu i podania jej do publicznej wiadomości,
2. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej,
3. emisji obligacji oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
4. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
5. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033.

VI. Przyjęcie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Kalisza za 2017 rok.

VII. Odpowiedzi na interpelacje.
VIII. Interpelacje.
IX. Zapytania radnych.
X. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XI. Zamknięcie obrad.


Elektroniczna wersja materiałów sesyjnych dostępna jest na stronach internetowych:
- www.kalisz.esesja.pl w zakładce – sesja nr LIII w dniu 24 maja 2018 r.,
- www.bip.kalisz.pl w zakładce – Rada Miasta – Projekty uchwał Rady Miasta.              

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity