wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Nocny widok ze szpitala
Strona główna >> Małe granty dla organizacji pozarządowych

Małe granty dla organizacji pozarządowych

Biuro Rewitalizacji (Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kaliszu) zaprasza do składania wniosków w trybie 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego w sferze:
1. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
2. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3. Promocji i organizacji wolontariatu;
4. Rewitalizacji;
5. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 a.

Najważniejsze zasady dotyczące składania wniosków:
1. Wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10.000 zł;
2. Zadanie może być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Aktualna wysokość środków finansowych: 30.000 zł

W załączniku znajduje się aktualny wzór oferty.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Rewitalizacji.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Kalisza, realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych - dotacje na wkład własny.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów, na których realizację oferenci pozyskali, są w trakcie pozyskiwania lub planują pozyskać środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, innych niż środki budżetu Miasta Kalisza i które służą realizacji zadań publicznych Miasta Kalisza.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 25.000 zł

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 czerwca 2017 r.

Szczegóły dotyczące konkursu: http://bip.kalisz.pl/ogloszenia/zadpubl/wklady_wlasne_2017.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity