środa, 21.03.2018 | Imieniny: Lubomira, Benedykta
Noc trzy wieże
Strona główna >> „Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości”

„Miasta jako miejsca rozwoju innowacji przyszłości”

Pod takim hasłem 27 listopada w Berlinie odbyła się Polsko-Niemiecka Konferencja Miast Partnerskich 2017, w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Przedmiotem międzynarodowej dyskusji były partycypacja obywatelska w samorządzie, ochrona klimatu i środowiska, a także problematyka polsko-niemieckich relacji.

W skład delegacji z Kalisza weszli: Kamila Czyżak-Kościelak, pełniąca obowiązki naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Grażyna Dziedziak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Piotr Cieślak, kierownik Biura Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej oraz Agnieszka Tomaszewska, inspektor do spraw współpracy międzynarodowej.

Dyskusje panelowe poświęcone były tematom:
- Miasta jako fora partycypacji – partycypacja obywatelska w samorządzie,
- Zielone Miasto – wkład miast na rzecz ochrony klimatu i środowiska,
- Pamięć polsko-niemiecka w kontekście europejskiej kultury pamięci.

W ramach panelu dotyczącego partycypacji obywatelskiej w samorządzie uczestnicy rozmawiali o różnych formach wpływu mieszkańców na rozwój ich regionów. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem budżetu obywatelskiego na terenie Polski.

Podczas kolejnej dyskusji przedstawiciele Warszawy, Krakowa, Essen i Berlina zaprezentowali koncepcje oraz pomysły zagospodarowania przestrzeni miejskiej zielenią. Główną ideą, jaka przyświeca wszystkim miastom, jest zaangażowanie mieszkańców do wspólnego tworzenia i zagospodarowania terenów zieleni miejskiej oraz ochrona środowiska i klimatu poprzez prawidłowe gospodarowanie odpadami, korzystanie z ekologicznych środków transportu, a także wspomaganie różnorodności biologiczno-zwierzęcej.

Tematyka trzeciego panelu obejmowała spotkanie przedstawicieli trzech narodów: polskiego, niemieckiego i żydowskiego oraz problemy wzajemnych relacji na przestrzeni dziejów. Uczestnicy rozmawiali także o powojennych działaniach na rzecz poprawy wzajemnych stosunków.

Podczas konferencji Winfried Lipscher został odznaczony Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec za działalność na rzecz wzajemnej współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej.

Konferencja z udziałem przedstawicieli wielu samorządów z całej Polski i Niemiec, była okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w dziedzinach budżetu obywatelskiego, ochrony środowiska oraz kultury i dziedzictwa kulturowego.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Sawsan Chebli, pełnomocnik kraju związkowego Berlin przy Federacji i Sekretarz Stanu do spraw zaangażowania obywatelskiego oraz spraw międzynarodowych, Rainer Sontowski, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz prof. Andrzej Przyłębski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.

Oprac. Agnieszka Tomaszewska, Katarzyna Ciupek
Zdjęcia: Grażyna Dziedziak, Kamila Czyżak-Kościelak

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity