niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Flora
Strona główna >> Miasto inwestuje w edukację

Miasto inwestuje w edukację

W miniony czwartek, z upoważnienia prezydenta Grzegorza Sapińskiego, wiceprezydent Barbara Gmerek podpisała umowę na wykonanie zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00”.

Inwestycję, za kwotę 1.203.838,54  zł wykona firma Głogowskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Spółka Akcyjna.
Od strony wschodniej budynku szkolnego dobudowane zostaną cztery pracownie o powierzchni użytkowej 185 m2. Wnętrze placówki dostosowane będzie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno-budowlanej będzie pełnił Dariusz Walisiak, w branży sanitarnej - Jan Lenartowski, w elektrycznej - Krystian Krzywda.

Według planu inwestycja zostanie zakończona po upływie 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Fot. Szymon Ratajczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity