środa, 25.04.2018 | Imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla
Panorama domy
Strona główna >> Miliony dla Kalisza!

Miliony dla Kalisza!

Prezydent Grzegorz Sapiński podpisał dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowy na rozwój kształcenia zawodowego i poprawę jakości powietrza na łączna kwotę 34 460 033,48 złotych.

Umowy dotyczą Poddziałania 8.3.5 WRPO „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO – tryb konkursowy” (całkowita wartość projektu: 1 395 370,98 zł, kwota dofinansowania: 1 186 065,34 zł), oraz Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” (całkowita wartość projektu: 12 516 626,04 zł; kwota dofinansowania: 9 254 239,03 zł). Miasto Kalisz podpisało także umowę o dofinansowanie projektu związanego z tzw. niską emisją w ramach Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” (całkowita wartość projektu: 20 548 036,46 zł; kwota dofinansowania: 14 267 630,70).

- Chcemy zachęcić mieszkańców do korzystania z innych niż samochód, alternatywnych możliwości przemieszczania się, np. rowerem. W ramach projektu zakupionych zostanie m.in. 9 nowoczesnych autobusów niskoemisyjnych, zbudowane zostaną ścieżki rowerowe i parkingi. Dodatkowo zmodernizujemy energooszczędne oświetlenie uliczne – mówił Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza. - Dziękuję panu marszałkowi za pomoc w pozyskaniu środków.

To pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego i ustawicznego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, m.in. poprzez doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych wysokospecjalistycznych pracowni w szkołach i placówkach edukacyjnych, doskonalenie kompetencji nauczycieli czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży i dorosłych.

Projekt związany z tzw. niską emisją pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” obejmuje szereg działań, które przyczynią się do integracji transportu indywidualnego z transportem publicznym oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy jakości powietrza.

Łączna kwota projektów Miasta Kalisza wynosi 34 460 033,48 złotych.

Instytucję Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 (WRPO) reprezentował marszałek Marek Woźniak.

- Projekty to kompleksowe zabezpieczenie pewnych potrzeb społecznych związanych z edukacją młodzieży i dorosłych oraz dostosowania jej do aktualnych wymagań rynku pracy. Projekty są dobrze realizowane i wzajemnie się uzupełniają – podkreślił marszałek Marek Woźniak. - Mamy nadzieję, że skoro pierwszy krok został wykonany, to realizacja wszystkich zamierzeń się powiedzie, czego życzymy miastu i powiatowi.

Obok prezydenta Grzegorza Sapińskiego w spotkaniu uczestniczyli także: Krzysztof Nosal, starosta kaliski oraz wicestarosta Jan Kłysz, bowiem dofinansowanie otrzymały również projekty powiatu kaliskiego na łaczna kwotę: 739 840 zł.

W spotkaniu udział wzięły również Irena Sawicka, skarbnik Miasta i Ewa Milewska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity