niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Miliony na rozwój i rozpoczęcie biznesu

Miliony na rozwój i rozpoczęcie biznesu

M.in. realizowane przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości projekty, które pomagają w rozpoczęciu i rozwoju biznesu były tematem dzisiejszego spotkania zarządu instytucji z przedstawicielami mediów. O działalności KIP mówił także Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

O realizowanych przez fundację projektach mówił dziś prezydent Kalisza. - Cieszą sukcesy Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości - podkreślał Grzegorz Sapiński. - Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Społecznego fundacja realizuje dwa projekty: zainwestujemy w kształcenie kadry oraz w szkolenia i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej. Projekty zbliżą we współpracy miasto Kalisz i Ostrów Wielkopolski. Gratuluję zarządowi Kaliskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Podejmowane inicjatywy są bardzo cenne, ponieważ pozwalają tworzyć silne struktury na rynku pracy.

Od 1 marca tego roku fundacja realizuje projekt pod nawzą „Subregion kaliski inwestuje w kadry!”. Celem przedsięwzięcia jest dofinansowanie m.in. szkoleń, doradztwa, czy studiów podyplomowych, które mają podnieść kwalifikacje pracowników firm z regionu. - W przypadku sektora mikro, małych i średnich firm dostęp do „know-how” jest znacznie trudniejszy, a doświadczenia biznesowe często skromniejsze - mówi Zuzanna Szczudlik, prezes zarządu Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. - Do tego dochodzi zawsze mocno podkreślany brak środków finansowych oraz przekonanie właściciela czy menadżera, że nakłady na kapitał ludzki, inwestycje w pracowników, to koszt o którego zwrot znacznie trudniej, niż w przypadku inwestycji w środki trwałe, lub nakładów poniesionych na przykład na marketing.

Projekt - jak podkreśla Zuzanna szczudlik - jest odpowiedzią na brak wystarczających środków finansowych, które można byłoby przeznaczyć na rozwój pracowników. - Projekt opiewa na kwotę ponad 10 mln zł, z czego 8,5 mln pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - podkreśla prezes KIP. - Swoim zasięgiem obejmuje cały subregion kaliski. Realizowany jest w formule partnerskiej z Ostrowskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W okresie od maja tego roku do końca lutego 2020 r. zakłada objęcie wparciem 2 377 osób, w tym 1289 osób z mikroprzedsiębiorstw, 457 z małych firm, oraz 631 osób z firm średnich.

Na dotację w wysokości 23 tysięcy złotych, szkolenia oraz doradztwo mogą liczyć osoby, które wezmą udział w projekcie „Własna firma jAKO przepis na sukces”. - Ten program kierujemy do mieszkanek i mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, w wieku powyżej 29 lat - informuje Zuzanna Szczudlik. - Zapraszamy osoby bezrobotne, bierne zawodowo należące dla jednej z grup: niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, kobiety o niskich kwalifikacjach i po 50. roku życia. Bezzwrotne dotacje i wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa mają ułatwić rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie firmy. Całkowita kwota realizacji projektu to ponad 3,5 mln złotych. 

Przy fundacji działa ośrodek Enterprise Europe Network, który koordynuje spotkania biznesmenów z całego świata w ramach giełd kooperacyjnych. - To seria uprzednio zaaranżowanych, 30-minutowych spotkań b2b pomiędzy przedstawicielami firm z różnych krajów, działających w tej samej branży i zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami - informuje Zuzanna Szczudlik. - To efektywny, tani i wygodny sposób na spotkanie wielu potencjalnych partnerów biznesowych w jednym miejscu i czasie. Spotkania organizowane są w trakcie trwania targów branżowych w Europie i poza nią. Rejestracja firm zawsze odbywa się poprzez specjalnie utworzoną na dane wydarzenie stronę internetową, tzw. portal uczestników.  Każda firma zamieszcza swoją ofertę kooperacyjną i informację o poszukiwanej współpracy. Następnie, każdy z zarejestrowany uczestników dokonuje wyboru rozmówców i na kilka dni przed wydarzeniem otrzymuje harmonogram spotkań

Najbliższe giełdy kooperacyjne dla branży spożywczej odbędą się w Sztokholmie, Mediolanie, Barcelonie i Poznaniu.

Kolejnym filarem działalności Fundacji KIP - obok szkoleń i doradztwa - jest finansowanie. - Na przestrzeni ostatnich sześciu lat fundacja udzieliła przedsiębiorcom pożyczek na kwotę przekraczającą 43 miliony złotych - mówi Paweł Kurasz, wiceprezes zarządu KIP. - Adresatami tej pomocy jest sektor małej i średniej przedsiębiorczości. W ciągu sześciu lat udzielilismy 260 pożyczek. Biorąc pod uwagę skalę działalności, nie ustępujemy małym bankom spółdzielczym. Warto podkreślić, że do nas trafiają klienci, którzy nie mogą skorzystać ze środków w ramach podstawowego sektora bankowego. To wiąże się z brakiem wystarczającej historii, własnego wkładu na realizację przedsięwzięcia, czy zabezpieczenia. Fundacja występuje w roli instytucji, która pomaga przedsiębiorcom w uzyskaniu środków i realizacji ich pomysłów. Tę działalnośc prowadzimy z sukcesem. W całej swojej historii fundacja udzieliła pożyczek na kwotę ponad 63 milionów złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności fundacji KIP znajdują się na stronie kip.kalisz.pl.  

tekst i zdjęcia: Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity