sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Najlepszy film konkursowy promujący Kalisz

Najlepszy film konkursowy promujący Kalisz

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poznaliśmy laureata ogłoszonego w październiku konkursu na film krótkometrażowy promujący Kalisz. Został nim Michał Dobryniewski.

- Historia, tradycja i gospodarność to zgodnie ze Strategią komunikacji marki miasta Kalisza nasze słowa klucze. Właśnie do nich nawiązywać miały konkursowe produkcje. Prace są ciekawe i bardzo dobre pod względem jakościowym. Autorami zgłoszonych projektów są w większości młodzi ludzie, którzy przedstawili nam swój obraz miasta – mówił prezydent Grzegorz Sapiński.

16 października Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu ogłosiło konkurs na film krótkometrażowy promujący Kalisz. Zasady organizacji konkursu wprowadzono Zarządzeniem Nr 614/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2017 r.

Zadaniem uczestników było ujęcie treści promujących miasto Kalisz w najwyższej jakości formie audiowizualnej dostosowanej do percepcji odbiorców: kaliszan i turystów. Czas trwania filmu nie mógł przekraczać 3 minut.

Filmy konkursowe miały ukazywać miasto:
1) historycznie oryginalne, zaskakujące, ciekawe i stabilne,
2) tradycyjnie bezpieczne, bliskie, z powodami do dumy,
3) gospodarne - idące do przodu, wykorzystujące swoje zasoby i silne strony.

W konkursie mogły brać udział osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgłoszenia były przyjmowane do 1 grudnia 2017 r.

Do Biura Komunikacji Społecznej wpłynęło dziewięć projektów.

- 12 grudnia komisja konkursowa złożona z pracowników Biura dokonała oceny formalnej i merytorycznej zgłoszeń. Spośród dziewięciu filmów wybraliśmy zwycięski projekt, którego autorem jest Michał Dobryniewski – mówiła Elżbieta Zmarzła, kierownik Biura Komunikacji Społecznej – Rzecznik Prasowy, przewodnicząca komisji konkursowej.
O wyborze zadecydowały takie kryteria, jak oryginalność, kreatywność i zgodność z tematem konkursu.

Laureatowi przyznano nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł (kwota zostanie pomniejszona o zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody).
Symboliczny czek wręczył podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Grzegorz Sapiński.

- Jestem niezależnym twórcą filmowym. Chciałem pokazać połączenie nowoczesności z klasyką oraz wiele wizytówek, również architektonicznych, miasta, wiele nowoczesnych obiektów. Film został okraszony muzyką nawiązującą bardzo do muzyki klasycznej. Myślę, że w tym szaleństwie jest metoda – mówił Michał Dobryniewski, zwycięzca konkursu.

Dodatkowo komisja postanowiła przyznać trzy wyróżnienia. Autorami docenionych filmów są: Jakub Kędzia, Oliwia Nadarzycka oraz Maciej Siwiński.

Nagrody oraz upominki wręczył prezydent Grzegorz Sapiński.

Zwycięski film prezentujemy poniżej. Wkrótce zamieścimy również wyróżnione projekty.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity