sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> O czystych i zielonych miastach w Orlim Stawie

O czystych i zielonych miastach w Orlim Stawie

W miniony piątek prezydent Grzegorz Sapiński wziął udział w spotkaniu studyjnym, podczas którego rozmawiano o czystych i zielonych miastach.

Spotkanie zorganizował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zostało ono podzielone na kilka paneli dyskusyjnych, które odbyły się w Poznaniu, Kościanie, Jarocinie i Kaliszu - w siedzibie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

- Projekt, którego pomysłodawcą jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegający na finansowaniu poprawy jakości życia w ośrodkach miejskich, stanowi wartość nie do przecenienia – mówił Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza, przewodniczący Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. - Powołanie Związku, realizacja przedsięwzięcia pod nazwą Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, wymagały wysiłku wielu ludzi, najpierw przeprowadzenia długotrwałych procedur, m.in. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokonania zakupu części gruntów, uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz pozwolenia na użytkowanie. W kolejnych latach przedsięwzięcie mobilizowało do ciągłego poszerzania wiedzy specjalistycznej, wprowadzania następnych inwestycji, doskonalenia samego procesu gospodarowania odpadami, poszukiwania nowoczesnego i pożytecznego planu na przyszłość, prowadzenia harmonijnej, współpracy z wszystkimi gminami Związku. To jest wykonane, sprawnie i zgodnie z obecnymi standardami w dziedzinie ochrony środowiska, a także normami społecznymi.

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” istnieje od 1998 roku.  W 2005 roku, z pomocą środków finansowych Komisji Europejskiej w wysokości 12 mln euro, wybudował Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. 28 lutego 2018 r. Związek obchodził uroczyście dwudziestolecie istnienia. Ten czas był wypełniony działaniami dla środowiska naturalnego, lokalnej społeczności, szkoleniami, konkursami, festiwalami na tematy ekologiczne. We wrześniu 2015 roku Zakład Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych znacząco poszerzył swoje możliwości, oddał do użytkowania kolejną, ważną, inwestycję, obejmującą rozbudowę istniejącego składowiska o kwaterę nr 2, zbierającą odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.

W 2017 roku Związek rozpoczął działania zmierzające do dalszej modernizacji Zakładu w Prażuchach. W grudniu tego roku złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwietniu 2018 roku, ogłosił listę rankingową, na której projekt Związku znalazł się na drugim miejscu, ze stratą zaledwie dwóch punktów do lidera rankingu. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w drugiej połowie lipca 2018 roku.

Fot. NFOŚiGW

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity