sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> O kierunkach rozwoju miasta

O kierunkach rozwoju miasta

Dzisiejsze spotkanie prezydenta Grzegorza Sapińskiego z przedsiębiorcami i samorządowcami było okazją do przedstawienia kierunków rozwoju miasta. Poruszane były tematy dotyczące głównie biznesu, edukacji i środowiska.

- Wspólnie z przedsiębiorcami zdajemy sobie sprawę z ogromnego wyzwania demograficznego, przed którym stoi Kalisz i cały nasz region. Według ostatnich danych stopa bezrobocia wynosi u nas niewiele ponad 3 procent, czyli znajduje się na granicy błędu statystycznego. Jest to z jednej strony powód do zadowolenia, ponieważ mieszkańcy mają pracę, z drugiej jednak może to być w dłuższej perspektywie czasu bariera rozwojowa dla biznesu – mówił prezydent Grzegorz Sapiński. - Zgodnie z przyjętą strategią komunikacji marketingowej Miasto Kalisz wychodzi naprzeciw wyzwaniom demograficznym i perspektywom rozwojowym przedsiębiorców. Chcemy wspomóc kaliski biznes w poszukiwaniu wykwalifikowanych, dobrze wykształconych pracowników, gotowych do podjęcia pracy w nowoczesnych, innowacyjnych firmach. Budujemy markę biznesową Kalisza jako „przestrzeni dla profesjonalistów” i, co najważniejsze, robimy to wspólnie z przedsiębiorcami.

W Kaliszu można zbudować dobrą przyszłość, mając odpowiednie wykształcenie oraz umiejętności. Nie trzeba wyjeżdżać, aby mieć dobrą pracę, a ci, którzy wyjechali, by zdobyć doświadczenie, mogą wrócić i rozwijać swoją karierę.

Powołanie sieci współpracy na rzecz promocji kształcenia zawodowego – to kolejna inicjatywa miasta pod hasłem:

„Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów”. Jest to platforma wymiany wiedzy, dobrych praktyk i dyskusji na rzecz promocji, a także poprawy jakości kształcenia zawodowego. W działalność sieci są zaangażowani nauczyciele szkół technicznych oraz przedsiębiorcy. Chcemy implementować w Kaliszu dobre rozwiązania z innych regionów i miast, a w niektórych obszarach być może właśnie my będziemy liderem.

Miasto Kalisz realnie inwestuje w kształcenie techniczne. W ramach konkretnych projektów zaangażujemy ponad 14,5 miliona złotych, między innymi w doposażenie pracowni szkół w nowoczesny sprzęt, kursy doszkalające nauczycieli, praktyki i staże dla uczniów.

Zakres merytoryczny projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” obejmuje:

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli zawodów technicznych,
- staże i praktyki zawodowe dla nauczycieli w instytucjach społeczno-gospodarczych,
- studia podyplomowe dla nauczycieli,
- doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe,
- praktyki zawodowe u pracodawców dla uczniów szkół zawodowych,
- udział w obozach naukowych,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (na przykład uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienie elektryczne).

Łącznie w projekcie udział weźmie blisko 250 uczniów i 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość projektu wynosi 1.395 370, 98 zł, czas realizacji to: 1.04.2017 – 30.04.2019.

Natomiast projekt „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” obejmuje:

- zakup nowoczesnego wyposażenia do pracowni szkolnych – maszyn, urządzeń, narzędzi,
- utworzenie nowych pracowni, w tym pracowni obrabiarek CNC, pomiarów CAD/CAM, elektrotechniki i elektroniki, druku cyfrowego.                                                                                           

Działania te pozwolą na znaczące rozszerzenie oferty kształcenia zawodowego. Wyremontowanych i utworzonych zostanie łącznie 15 pracowni. Wartość projektu: 12.516 626,04 zł, czas realizacji: 28.04.2017 – 30.06.2018.

Celem projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” jest podniesienie kompetencji/kwalifikacji 152 mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (150 mężczyzn i 2 kobiet) do 31.03.2020 r.

Zadania projektu:

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. Kurs spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalniczymi.
3. Kurs spawania metodą TIG (141) z uprawnieniami spawalniczymi.                          
4. Kurs z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „Eksploatacja”.
5. Kurs programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 „Eksploatacja”
6. Kurs operatora obrabiarki CNC.

Wartość projektu: 748 815,00 PLN  Okres realizacji: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.

- Naszym celem jest poprawa stanu środowiska w mieście, aby Kalisz był miastem dobrym do życia, pracy i edukacji. W tym celu inwestujemy m.in. w infrastrukturę transportu publicznego oraz poprawę energooszczędności budynków publicznych – dodaje prezydent Grzegorz Sapiński.

W obszarze rozwoju niskoemisyjnej infrastruktury transportu publicznego Miasto Kalisz wspólnie ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Łącznie na niniejszy cel udało się  pozyskać ponad 45 mln zł bezzwrotnych dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przy łącznym koszcie inwestycji sięgającym  ponad 61 mln zł.

W efekcie na ulice miasta wyjedzie nowy tabor autobusowy (łącznie 20 pojazdów, w tym 16 hybrydowych i 4 diesel, spełniających normę emisji spalin euro 6), na terenie miasta wybudowane zostaną dwa węzły przesiadkowe (przy ul. Majkowskiej oraz w rejonie dworców autobusowego i kolejowego), wybrane przystanki autobusowe wyposażone zostaną w nowe (lub zmodernizowane) zatoki, wiaty, tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty.

W ramach tych projektów na terenie miasta powstają również nowe odcinki dróg rowerowych, a także nowa sygnalizacja świetlna z podłączeniem do ITS. Ważnym komponentem tych przedsięwzięć jest również modernizacja oświetlenia ulicznego, zwiększająca jego energooszczędność ‒ w sumie w obrębie pięciu kaliskich osiedli: Majków, Chmielnik, Dobrzec, Winiary
i Rypinek wymienionych bądź zmodernizowanych zostanie 1.841 szt. punktów świetlnych.

Uzupełnieniem każdego z projektów są społeczne kampanie informacyjne, dotyczące budowania w mieście świadomości, że samochód osobowy nie jest niezbędny, aby komfortowo, bezpiecznie, efektywnie czasowo podróżować po Kaliszu, nawołujące do szerszego niż dotychczas wykorzystania publicznego transportu zbiorowego oraz podkreślające znaczenie ruchu rowerowego i pieszego w mieście (np. ostatnia kampania pod hasłem „Kalisz. Czas na Twój ruch!”).

Przykładem działań miasta w obszarze poprawy energooszczędności budynków publicznych jest kolejny projekt wsparty środkami UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
w ramach którego kompleksowej modernizacji energetycznej (włączając w to wykorzystanie OZE) będzie poddanych 9 miejskich budynków użyteczności publicznej, w których swoją działalność prowadzą 3 kaliskie żłobki1 i 6 przedszkoli publicznych2. Całkowita wartość tego projektu wynosi ponad 8,2 mln zł, z czego z otrzymanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego sfinansowanych zostanie niespełna 6,6 mln. zł.
Realizacja ta przyniesie szereg korzyści. Społecznym efektem będzie poprawa komfortu cieplnego użytkowników ww. budynków, ale i poprawa ich estetyki zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Głównym rezultatem i wymiarem osiągniętego celu będzie jednak zmniejszenie ilości energii zużywanej podczas bieżącej eksploatacji budynków. Będą to więc wymierne korzyści ekonomiczne, jak również ekologiczne (zmniejszona emisja SO2 , NOX, CO2, CO oraz pyłów). 

Oprac. i zdjęcia: Paweł Czechalski

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity