poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Obradowała komisja prawa

Obradowała komisja prawa

Dziś w Villa Calisia obradowała Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza.

Poniżej publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna.
4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
7. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.
8. Korespondencja:
- pismo Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu ws. propozycji nagród za osiągnięcia w służbie dzielnicowych oraz funkcjonariuszy Wydziału Patrolowo Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
- pismo WGK.6625.1.4.2017 ws. nadania nazw dla czterech dróg publicznych w związku z realizacją obowiązujących planów miejscowych oraz dokonywanych podziałów nieruchomości,
- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za rok 2016.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Oprac. Kancelaria Rady Miejskiej UM w Kaliszu
Fot. Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity