piątek, 22.06.2018 | Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
Noc trzy wieże
Strona główna >> Obradowali radni Komisji Prawa

Obradowali radni Komisji Prawa

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miasta Kalisza, która odbyła się dziś w Villa Calisia, pod przewodnictwem radnej Magdaleny Spychalskiej.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Omówienie kwestii uruchomienia funduszu sołeckiego na rok 2019.
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”.
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
6. Projekt uchwały w sprawie połączenia gmin Miasta Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia granic jednostek pomocniczych (osiedli) na terenie miasta Kalisza.
8. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Miasta Kalisza, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.
9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza.
10. Korespondencja:
- pismo WGK.6625.12.10.2015 dot. nadania nazw dla trzech dróg osiedlowych,
- uchwała Nr SO-0951/41/D/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2018 rok,
- uchwała Nr SO-0951/46/P/4/Ka/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018-2033.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity