sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Obradują radni Komisji Środowiska

Obradują radni Komisji Środowiska

Obradują radni Komisji Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad.

 
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego).
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (doposażenie kaliskich terenowych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej).
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
9. Korespondencja.
- opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2018 rok.
- opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza.   
- opinia RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Miasto Kalisz w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity