niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Flora
Strona główna >> Obraduje komisja edukacji

Obraduje komisja edukacji

W Villa Calisia trwają obrady Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza.

Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.
5. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu
na dzień 31 grudnia 2016 roku.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016 (za okres 2015-2016).
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
8. Korespondencja
- pismo red. Zbigniewa Kościelaka ws. pomocy finansowej na wydanie książki pt. „Piłkarska Prosna”.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity