niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Panorama Prosna
Strona główna >> Obrady komisja rodziny

Obrady komisja rodziny

W Villa Calisia, pod przewodnictwem radnego Piotra Lisowskiego, obradują radni Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2016.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Wnioski w sprawie uzyskania tytułu prawnego do lokalu.
8. Pismo Prezydenta Miasta Kalisza nr WSSM.7123.1.7.2016 w sprawie
zaopiniowania przez Komisję Programu profilaktycznych szczepień
przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia.

9. Korespondencja
- odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Komisji Nr
0012.6.216.2017 w sprawie monitoringu na cmentarzu prawosławnym
10.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11.Zamknięcie posiedzenia.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity