niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Obrady Komisji Edukacji

Obrady Komisji Edukacji

W Villi Calisia pod przewodnictwem radnej Kamili Majewskiej trwa posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza. Prezentujemy porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 14 czerwca 2017 roku, godz. 8.00,
Villa Calisia, al. Wolności 4.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 – 2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka Akcyjna.

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

6. Korespondencja
- pismo Wiceprezydenta Miasta Kalisza w sprawie wytypowania
po jednym radnym do składu komisji konkursowych, które będą powołane w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
- pismo rodziców dzieci nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Nr 7;
- pismo rodziców dzieci nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej Nr 18;
- pismo Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 18;
- opinia RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej RMK o udzielenie absolutorium dla Prezydenta Miasta za 2016 rok;
- pismo Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zgłaszania kandydatów do dorocznych Nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej.

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity