środa, 21.03.2018 | Imieniny: Lubomira, Benedykta
Noc trzy wieże
Strona główna >> Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Kalisza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych miasta Kalisza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), które realizować będą zadania na terenie miasta Kalisza lub na rzecz jego mieszkańców.

Zarządzenie w sprawie treści ogłoszenia i ogłoszenie znajdują się w załącznikach.

Oprac. Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity