sobota, 24.03.2018 | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> OZE - wizje lokalne od 3 sierpnia

OZE - wizje lokalne od 3 sierpnia

Miasto Kalisz planuje złożyć wniosek na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”. W dniach 3 - 10 sierpnia upoważnieni przedstawiciele firmy SEMPER POWER Spółka z o.o. , odpowiadającej za przygotowanie projektu, dokonają wizji lokalnych nieruchomości potencjalnych uczestników, wskazanych w komunikacie z dnia 28 lipca 2017 r.

Celem przeprowadzenia wizji lokalnej jest potwierdzenie technicznej możliwości wykonania instalacji wskazanych w złożonych wnioskach.

Dodatkowo, po pozytywnym wyniku wizji lokalnej, konieczne jest dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Kaliszu załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie tj.:
1. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. 
2. Zgody współwłaściciela nieruchomości na realizację projektu (jeśli dotyczy). 

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć do 11 sierpnia 2017 r., w pok. 35 w Ratuszu, Główny Rynek 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 062 765 44 09.

Wszystkie dokumenty oraz instrukcje wypełniania znajdują się w załącznikach.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity