sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Pilne działania w kwestii kanalizacji deszczowej niezbędne

Pilne działania w kwestii kanalizacji deszczowej niezbędne

Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu do spraw „Programu zagospodarowania wód opadowych dla miasta Kalisza”, którego zadaniem jest podjęcie działań, mających na celu opracowanie wymienionego programu i sukcesywne wdrażanie go w życie.

Na spotkaniu podkreślono, że stan kanalizacji deszczowej zagraża mieszkańcom i mieniu miasta. Odprowadzająca wody opadowe i roztopowe kanalizacja od wielu lat czeka na uregulowanie, dlatego tak ważne jest to, by niezwłocznie podjąć działania w tym kierunku.

– Zespół podejmuje wszelkie działania, żeby zabezpieczyć Kalisz przed podtopieniami, zalaniami, powodzią. Władze miasta wyrażają nadzieję wszystkich mieszkańców, iż radni pochylą się nad tym nierozwiązanym od wielu lat problemem, a w budżecie Miasta znajdą się środki na realizację tego niezbędnego dla Kalisza zadania – powiedziała Barbara Gmerek, Wiceprezydent Miasta Kalisza, przewodnicząca zespołu. – Władze miasta pozytywnie oceniają fakt, że w skład zespołu wchodzą radni, którzy bezpośrednio zapoznają się z działalnością zespołu oraz potrzebami związanymi z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.

Gremium powołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza tworzą: wiceprezydent Barbara Gmerek, radca prawny, główny specjalista ds. zamówień publicznych, przedstawiciele wydziałów Urzędu Miasta Kalisza: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska; Geodezji i Kartografii; Rozbudowy Miasta i Inwestycji; Gospodarowania Mieniem; Budownictwa, Urbanistyki i Architektury oraz reprezentanci Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji; Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Kaliszu, radni Rady Miasta Kalisza.

Oprac. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska / Biuro Komunikacji Społecznej
Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity