sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Panorama domy
Strona główna >> Polityka zagraża miejskim finansom!

Polityka zagraża miejskim finansom!

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 5 kwietnia 2018 roku prezydent Grzegorz Sapiński przedstawił dziennikarzom konsekwencje nieprzegłosowania na ostatniej sesji Rady Miasta uchwały w sprawie emisji obligacji, a także przegłosowania poprawek zgłoszonych do uchwały budżetowej przez radnych PIS, SLD, PO, którzy w ten sposób przeforsowali obcięcie funduszy przeznaczonych na promocję.

Obligacje to 24 nowe inwestycje

Grzegorz Sapiński poinformował o wniosku, który złożył do Andrzeja Plichty, przewodniczącego Rady Miasta o zwołanie nadzwyczajnej sesji (we wtorek, 10 kwietnia), na której jeszcze raz pragnie poddać pod głosowanie uchwałę o obligacjach. Jak zapowiedział, w piątek i poniedziałek przed sesją nadzwyczajną, będzie spotykał się z przedstawicielami wszystkich klubów i przekonywał do głosowania za obligacjami.

‒  Mam nadzieję, że radni przegłosują uchwałę techniczną na temat emisji obligacji
– powiedział prezydent Sapiński. ‒ Zablokowano bowiem bardzo dużą część finansów, dzięki którym miasto nie może normalnie funkcjonować. To kuriozalna sytuacja, bo z jednej strony radni zarzucają, że mamy niewielką liczbę inwestycji, z drugiej paraliżują działanie miasta. W tej sytuacji trudno mówić o służbie na rzecz mieszkańców (w załączniku wykaz najważniejszych inwestycji, które będą mogły być realizowane dzięki obligacjom).

Co jeśli uchwała nie zostanie podjęta? ‒ Brak środków będzie oznaczał konieczność zrywania podpisanych przez Miasto umów. To z kolei wiąże się z odpowiedzialnością prawną i karami. Na to pozwolić nie mogę i nie chcę. Tu chodzi o pieniądze, które kaliszanie mi powierzyli. Dlatego, w ostatecznym wypadku, sprawa może skończyć się w sądzie.

Prezydent jest mocno zaniepokojony postawą radnych, jak powiedział dziennikarzom, nie może pogodzić się z sytuacją, że polityka bierze górę nad rozwojem miasta, że szarżuje się pieniędzmi wszystkich mieszkańców. Jego zdaniem radni, którzy 1 marca na sesji Rady Miasta głosowali za obligacjami, a teraz nagle, przy doprecyzowaniu uchwały, byli przeciw, pokazali, że są przeciw miastu. Są granice, których przekroczenie jest niebezpieczne, a zdaniem Prezydenta tak właśnie się stało.

Miasto bez promocji?
‒ Podczas sesji w dniu 29 marca  radni zgłosili poprawkę, zgodnie z którą Biuro Komunikacji Społecznej oraz Wydział Strategii i Rozwoju straciły w sumie 850 tysięcy złotych ‒ mówił prezydent Sapiński.

Poszedł też przekaz, że na promocję były przeznaczone 2 miliony zł i z tego będzie obcięte 850 tysięcy (na wsparcie Miejskiego Klubu Sportowego, modernizację ulic Sarniej, Zajęczej, Lisiej, a także wynagrodzenia dla pracowników żłobków).

Jest to nieprawda, na promocję, którą mają w swoich zadaniach Biuro Komunikacji Społecznej oraz Wydział Strategii i Rozwoju mamy w sumie 1 milion zł. Jeśli od tego odejmiemy 850 tysięcy, to zostaje 150 tysięcy z podziałem na dwa wydziały. A każdy z nich już podjął wydatki, mamy przecież koniec I kwartału tego roku. W rezultacie, nie można już zebrać z kont tych wydziałów 850 tys. zł.

Biuro Komunikacji Społecznej w I kwartale tego roku m.in. zapłaciło za profesjonalne nagranie, które umożliwiło prezentację Festiwalu Schola Cantorum na antenie TVP 3 Poznań, a także pozwoli zaprezentować tę imprezę w TVP Polonia i TVP Kultura, przygotowało projekt budżetu obrazkowego, plakaty zamieszczane na bilbordach, citylightach, ogłoszenia, newslettery prasowe, ulotki, z których mieszkańcy dowiadują się o różnorodnych przeglądach i ważnych wydarzeniach w mieście.

Biuro do dziś wydało ponad 125 tysięcy złotych.

BKS nie zorganizuje już Objazdu Inwestycyjnego ani Drzwi Otwartych, nie przygotuje komiksu na stulecie odzyskania niepodległości, nie wydrukuje i nie wywiesi plakatów, ulotek, newsletterów i innych informacji dla mieszkańców, nie zapłaci za emisję telewizyjną Mistrzostw Europy Formacji Tanecznych w stylu latynoamerykańskim w Kaliszu. Nie będziemy mogli też promować naszego miasta
i wzmacniać jego wizerunku na arenie krajowej, do tej pory naszym partnerem medialnym była Gazeta Rzeczpospolita, która między innymi objęła patronatem medialnym (bez żadnych kosztów) Festiwal Profesjonalistów.

Nie będziemy mieli możliwości sfinansowania nowych witaczy, czyli konstrukcji ustawianych przy drogach wyjazdowych i wjazdowych do naszego miasta, informujących między innymi o tym, że w Kaliszu znajduje się Narodowe Sanktuarium Świętego Józefa. Planowaliśmy również przeznaczyć środki finansowe na organizację strefy kibica w ramach Mundialu – uchwała o obcięciu 850 tysięcy złotych to uniemożliwia. 

Wydział Strategii i Rozwoju do dziś zakontraktował środki w wysokości 238 918,77 zł.

W ramach tej kwoty zawarto umowy (złożono zlecenia), opłacono faktury, w związku z realizacją kampanii reklamowej promującej kształcenie zawodowe w Kaliszu poprzez wykorzystanie nośników zewnętrznych np. citylighty, billboardy, reklama na autobusach KLA i PKS oraz z wykorzystaniem mediów elektronicznych – kanały Facebook i You Tube (np. emisja spotów reklamowych, komunikacja z grupami docelowymi).

Ponadto zakontraktowane środki finansują również: Festiwal Profesjonalistów w Kaliszu (promocja ofert szkół zawodowych); współpracę z Wielkopolskim Klastrem Lotniczym w działaniach komunikacyjnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego w Kaliszu oraz informujących o potencjale gospodarczym Miasta.

Na powyższe działania zawarto łącznie 17 kontraktów (umów/zleceń).

Do dziś nie zakontraktowano ok. 172.000,00 zł.
Z wyżej wymienionych środków planuje się sfinansować: realizację płatnej kampanii reklamowej w mediach społecznościowych promującej m.in. oferty pracy dla specjalistów w innowacyjnych firmach inwestujących w Kaliszu (szacunek wartości zamówienia ‒ ok. 100.000,00 zł ), wydanie nowego folderu promującego potencjał gospodarczy Kalisza (szacunek wartości zamówienia ‒ ok. 17.000 zł ), organizację III Kaliskiego Forum Biznesu (szacunek wartości zamówienia ‒ ok. 55.000 zł). Te działania nie zostaną wykonane.

Jak zaznaczyła Irena Sawicka, Skarbnik Miasta przegłosowane przez radnych poprawki powodują konkretne skutki finansowe, bardzo poważne utrudnienia w prawidłowym prowadzeniu gospodarki finansowej przez Prezydenta Miasta, odpowiedzialnego za realizację budżetu.

W piśmie do RIO prezydent napisał m.in.:
„W momencie podejmowania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok nie miałem możliwości zajęcia stanowiska, gdyż wnioski zostały wniesione na sesji w dniu 29 marca 2018 roku, a nie dotyczyły omawianej uchwały, lecz łącznego budżetu, który jest w tej chwili realizowany.

Uwagi w zakresie złożonych poprawek wyrazili podczas sesji w dniu 29 marca 2018 r. Skarbnik Miasta Kalisza i Radca Prawny.
Mając powyższe na względzie, powstał w tej sprawie spór natury formalno-prawnej między Radą Miasta a Prezydentem Miasta”.

Zgodnie z treścią art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz. 2077/ - Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.

Uprawnienia uchwałodawcze organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego w tym zakresie, wskazane są również w treści art. 60 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym: Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy.

Zwrócić należy w tym miejscu uwagę na orzeczenie sądowo-administracyjne w analogicznej sytuacji, potwierdzające naruszenie prawa, tj. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002r. I SA/Bk 759/02, w którym wskazuje się, że: Inicjatywa w sprawie zmiany budżetu (zmiany uchwały budżetowej) należy do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu (art. 55 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 119 ustawy o finansach publicznych). Przepis art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie powiatowym przyznaje zarządowi powiatu wyłączne prawo zgłoszenia propozycji zmian w budżecie powiatu. Oznacza to, że podejmowane zmiany w obowiązującej uchwale budżetowej mogą nastąpić jedynie z inicjatywy zarządu powiatu oraz że zmiany w budżecie powiatu wykraczające poza propozycje zarządu powinny być z nim uzgodnione.

Powyższe uwagi mają w aktualnej sytuacji tym głębsze potwierdzenie, że zaproponowane przez Kluby Radnych poprawki, i przyjęte przez Radę Miasta Kalisza, nie mogą zostać zrealizowane, bo zarówno Biuro Komunikacji Społecznej, jak i Wydział Strategii i Rozwoju nie zbiorą już łącznie 850 tysięcy zł, które zostały zaangażowane w trakcie realizacji budżetu w miesiącach I – III 2018 r. i są niezbędne na kolejne miesiące roku 2018.


Elżbieta Zmarzła
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta Kalisza

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity