piątek, 15.12.2017 | Imieniny: Niny, Celiny, Waleriana

Kalisz

Młode duchem najstarsze miasto w Polsce
Panorama domy
Strona główna >> Posiedzenie komisji rewitalizacji

Posiedzenie komisji rewitalizacji

W Villa Calisia trwają obrady Komisji Rewitalizacji Rady Miejskiej Kalisza.

Poniżej publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.
4. Informacja o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku.
5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016 (za okres 2015-2016).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
8. Korespondencja:
-informacja o zadaniach realizowanych w ramach Funduszu Obywatelskiego i Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Oprac. Tomasz Staszczyk
fot. Tomasz Staszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity