niedziela, 20.05.2018 | Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Aleksandra
Noc trzy wieże
Strona główna >> Posiedzenie Komisji Środowiska

Posiedzenie Komisji Środowiska

O godz. 11.00 w Villi Calisia rozpoczęło się posiedzenie Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza.

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej Kalisza,
w dniu 19 czerwca 2017 roku, godz. 11:00,
Villa Calisia przy Al. Wolności 4

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzonymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020” oraz „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ”.
4. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie, spółek KLA sp. z o.o. i KPT sp. z o.o.
5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2017-2030.
8. Korespondencja
a) projekt uchwały Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.   

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity