sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Posiedzenie Zespołu ds. Zagospodarowania Wód Opadowych Miasta Kalisza

Posiedzenie Zespołu ds. Zagospodarowania Wód Opadowych Miasta Kalisza

Dziś odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Zagospodarowania Wód Opadowych Miasta Kalisza, powołanego przez prezydenta Grzegorza Sapińskiego.

Obecne władze miasta podchodzą do tego problemu z bardzo dużą troską. Dlatego też Zespół przygotowuje wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji porozumienie, na mocy którego spółka przeprowadzi proces modelowania przyszłych rozwiązań pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, by zapewnić miastu i mieszkańcom bezpieczeństwo w tym zakresie.
Wieloletnie zaniedbania tej kwestii powodują, że Urząd Miasta nie ma wymaganych dokumentów, które dałyby możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel. Ponieważ Kalisz poprzecinany jest wieloma ciekami wodnymi, zagrożenie powodziowe jest dużo większe niż w innych miastach. Mimo to do dziś nie podjęto żadnych działań, które zabezpieczałyby miasto i jego mieszkańców przed powodziami. Biorąc pod uwagę obecną sytuację polityczną i brak porozumienia mającego na celu zapewnienie Miastu środków na niezbędne inwestycje, władze miasta liczą, że w tak poważnej sprawie jak bezpieczeństwo powodziowe wszyscy samorządowcy przychylą się do wniosku władz miasta i przeznaczą niezbędne środki na realizację tego tak koniecznego dla Kalisza zadania.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity