piątek, 23.02.2018 | Imieniny: Romany, Damiana, Polikarpa
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Pozbądź się niebezpiecznych odpadów

Pozbądź się niebezpiecznych odpadów

Miasto Kalisz organizuje dla mieszkańców bezpłatną  zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. Odpady zbierane będą przy pomocy mobilnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych w godzinach od 9.00 do 14.00, który ustawiany będzie w określonych terminach i miejscach podanych poniżej.

Mobilny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych może przyjmować następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe,
- akumulatory samochodowe,
- zużyte świetlówki i inne źródła światła,
- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich,
- przeterminowane środki chemii gospodarczej i opakowania po nich,
- oleje spożywcze przeterminowane oraz oleje przemysłowe i opakowania po nich,
- zużyte farby, lakiery, środki ochronne do drewna i opakowania po nich,
- przeterminowane lekarstwa i opakowania po nich,
- zużyte termometry,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- odpady problemowe: zużyte opony, przeterminowane materiały budowlane typu cement, gips, zaprawy murarskie, itp.

Wymienione wyżej odpady płynne odbierane będą w czytelnym, fabrycznym opakowaniu. Płyny niewiadomego pochodzenia w nieoznaczonych pojemnikach nie będą przyjmowane. Odpady mogą pochodzić tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych (nie będą przyjmowane duże ilości jednego rodzaju odpadów przy podejrzeniu, że pochodzą z przemysłu, handlu, itp.).

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity