środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Łódź Calisia na Prośnie
Strona główna >> Prezydent Sapiński walczy o S12

Prezydent Sapiński walczy o S12

Prezydent Grzegorz Sapiński wziął dziś udział w I Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S12. Członkowie stowarzyszenia nie rezygnują z walki o tę inwestycję. Na posiedzeniu w Radomiu wyrazili zaniepokojenie możliwym przesunięciem w czasie jej realizacji.

Samorządowcy z miast i gmin położonych przy drodze krajowej nr 12 spotkali się w związku z informacjami medialnymi na temat zagrożeń związanych ze sfinansowaniem budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy woj. łódzkiego do Puław. Przypomnieli, że starania o budowę ekspresowej dwunastki trwają od ponad 10 lat podkreślając, że to inwestycja ważna nie tylko dla układu komunikacyjnego, ale też mogąca dać impuls do ożywienia gospodarczego na terenach położonych wzdłuż trasy.

Członkowie stowarzyszenia jednomyślnie przyjęli stanowisko, które skierują teraz do ministra infrastruktury i budownictwa.

Treść stanowiska:

Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzeczy Budowy Drogi Ekspresowej S12  wyraża głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się w ostatnim czasie doniesieniami medialnymi o zagrożeniach związanych ze sfinansowaniem budowy drogi ekspresowej S12 na odcinkach: od granicy woj. łódzkiego do węzła Radom Południe oraz węzeł Radom Południe – Puławy. Zaniepokojenie to pogłębia brak oficjalnej informacji w tej sprawie, a także oficjalnego dementi doniesień medialnych. 

Od ponad 10 lat, bez względu na rządzące w kraju opcje polityczne, stowarzyszenie inicjuje wspólne przedsięwzięcia służące rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy trasy ekspresowej S 12.

Realizacja tej inwestycji jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ tworzy impuls do ożywienia sytuacji społeczno-ekonomicznej na terenach zapóźnionych gospodarczo, a jednocześnie, wpisując się trwale w system międzynarodowych sieci połączeń infrastrukturalnych, umożliwi powstanie dogodnego połączenia wschód – zachód, jako optymalnej alternatywy dla układu autostrad A2 i A4. Nie bez znaczenia jest fakt, że równolegle do trasy S12 biegnie linia kolejowa, co tworzy podstawy transeuropejskiego korytarza transportowego.
Jesteśmy przekonani, że realizacja tej inwestycji, jako koniecznej dla rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów wokół niej skupionych, a jednocześnie wynikającej z przyjętej przez Radę Ministrów polityki w zakresie sieci autostrad i dróg ekspresowych, powinna zostać potraktowana priorytetowo.
Należy zaznaczyć, że 8 września 2015r. Rada Ministrów przyjęła Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014 – 2023 ( z perspektywą do 2025r), w którym budowa drogi ekspresowej S 12 została umieszczona.

W październiku 2015 roku ogłoszony został przetarg, który miał wyłonić wykonawcę Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla odcinka drogi ekspresowej S 12, od granicy województwa łódzkiego do Puław. Według deklaracji składanych w zeszłym roku przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, a konkretnie wiceministra Jerzego Szmita, przetarg już powinien zostać rozstrzygnięty i już powinny trwać prace nad dokumentem wytyczającym przebieg trasy. Jednak to tej pory postępowania przetargowego nie rozstrzygnięto.

W październiku ubiegłego roku Stowarzyszenie S12  wystąpiło do Premier RP Beaty Szydło z prośbą o wpisanie do Rozporządzenia Rady Ministrów drogi krajowej nr 12 na odcinku od Piotrkowa Trybunalskiego do zachodniej granicy Państwa w Łęknicy jako drogi ekspresowej. Zależy nam, aby ostateczne trasowanie tej drogi zostało przedłużone zgodnie z przebiegiem obecnej drogi krajowej nr 12.

Starania stowarzyszenia uzyskały poparcie Związku Miast Polskich.

My, członkowie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzeczy Budowy Drogi Ekspresowej S12 wyrażamy nadzieję, że inwestycja o tak istotnym znaczeniu dla układu komunikacyjnego i możliwości rozwoju gospodarczego kilku województw centralnej Polski zostanie zrealizowana zgodnie z deklarowanymi terminami.

Tekst i zdjęcie: http://www.radom.pl

Oprac.: Anna Błaszczyk

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity