środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Program dotacyjny "Razem bezpieczniej"

Program dotacyjny "Razem bezpieczniej"

Rusza tegoroczna edycja „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
 

Kto może brać udział w Programie?
O dofinansowanie 1)  projektów w ramach Programu ubiegać się mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta, powiaty),
 • organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nieprowadzące działalności gospodarczej.

 
Cele szczegółowe – w jakich obszarach tematycznych można składać projekty?
Cel szczegółowy nr 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa  – łączna kwota dofinansowania – 2 500 000 złotych.
Cel obejmuje działania z zakresu poprawy bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 1 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt 2)  – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy nr 1a – Realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” (współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym) – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 50 000 złotych
 • Projekty na cel obligatoryjny nr 1b  - Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych i w ich okolicach)  – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100.000 zł.

Cel szczegółowy nr 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży  – łączna kwota dofinansowania – 1 500 000 złotych.
Cel obejmuje działania z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 2 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt 2) – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Projekt na cel priorytetowy 2b – Zapobieganie i walka z „dopalaczami” - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych

Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania 1 000 000 złotych.
Cel obejmuje działania z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Projekty można składać w następujących kategoriach:

 • Projekt na cel szczegółowy główny nr 3 – maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych
 • Mikroprojekt 2) - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25 000 złotych
 • Projekt na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów - maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 100 000 złotych

 
Gdzie złożyć wniosek?
Dokumentację należy przesłać w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CDR) wraz z pismem przewodnim na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań) do dnia 10 lutego 2017 r. 
1) Udział własny - min. 20% kosztu planowanego zadania
2) Mikroprojekt – projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10 tys. odbiorców.
 
 
Osoba do kontaktu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim:
Izabela Franczak inspektor wojewódzki
tel. kont. 61 854 99 49
e-mail: ifranczak@poznan.uw.gov.pl

 
Szczegółowe informacje na temat Programu, znajdują się również poniżej w załącznikach.

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity