wtorek, 19.06.2018 | Imieniny: Gerwazego, Protazego
Panorama Prosna
Strona główna >> Przekroczenie Pyłu PM 10

Przekroczenie Pyłu PM 10

WIOŚ informuje, że dnia 09.11.2017 r. w Kaliszu, wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla 24 godzin dla pyłu PM10. Przekroczenie nie powinno utrzymywać się w dniu dzisiejszym, tj. 10.11.2017 r.

PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:
1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących  przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich  przekroczeń,
2) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego  źródła ogrzewania,
3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej.

Osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Oprac. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity