środa, 20.06.2018 | Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny
Panorama Prosna
Strona główna >> Remont zakończony. Filia nr 9 zaprasza czytelników

Remont zakończony. Filia nr 9 zaprasza czytelników

Filia nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka, mieszcząca się przy ul. Serbinowskiej 1a może pochwalić się nowym księgozbiorem, meblami i sprzętem. Dziś, m.in. w obecności Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wyremontowanej placówki.

Przez ostatnich kilka miesięcy biblioteka poddana została kompleksowej modernizacji - zarówno część dla dorosłych, jak i oddział dziecięcy.

„Dziewiątka” będzie dostępna dla czytelników od 15 marca. Dziś osoby, które przyczyniły się do odnowienia placówki  dokonały symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia obiektu.

- Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu spełnia kluczową rolę w propagowaniu czytelnictwa wśród mieszkańców miasta. Świadczą o tym dobitnie statystyki wypożyczeń oraz frekwencja na organizowanych przez książnicę wydarzeniach. Modernizacja filii numer 9 z pewnością ucieszy czytelników. Estetyczne wnętrza, wyposażone w nowe meble oraz sprzęt komputerowy i audiowizualny zwiększą komfort korzystania z zasobów placówki. Mam też nadzieję, że inwestycja przyciągnie do „dziewiątki” nowych miłośników literatury. I o to nam, samorządowcom, najbardziej chodzi, wizyty czytelników sprawiają największą satysfakcję i są najważniejszą nagrodą za poczynione starania – powiedział prezydent Grzegorz Sapiński. - Drodzy Czytelnicy, to oczywiście nie koniec inwestowania w kaliską książnicę. W ubiegłym roku rozpoczęła się, i wciąż trwa, realizacja wieloletniego planu inwestycyjno-remontowego, służącego wyrównaniu standardów korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej na najbliższe lata. W ramach przedsięwzięcia w poszczególnych instytucjach wykonano szereg prac. Przed nami kolejne projekty związane z poprawą komfortu czerpania ze skarbnicy biblioteki. Dość powiedzieć, że na ten rok została zaplanowana między innymi modernizacja filii nr 1 przy ulicy Górnośląskiej.

Uroczystość poprowadził Adam Borowiak, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. W otwarciu filii nr 9 udział wzięli: Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza i wiceprezydent Artur Kijewski oraz Edward Prus, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kalisza; Małgorzata Zarzycka, radna Rady Miejskiej Kalisza, jednocześnie reprezentantka Komisja Edukacji, Kultury i Sportu; Joanna Piotrowska, kierownik filii nr 9 MBP; przedstawiciele wydziałów Urzędu Miejskiego w Kaliszu: Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, Edukacji, Rozbudowy Miasta i Inwestycji; przedstawiciele WPA UAM z dziekanem prof. dr hab. Piotrem Łuszczykiewiczem na czele; architekci, artyści, sponsorzy – osoby, które przyczyniły się do odnowienia biblioteki.

Przedstawiciele kaliskiego samorządu przekazali „dziewiątce” upominki w postaci książek dla dorosłych i dzieci oraz gier umysłowych o wartości 2.000 zł.

- Cieszę się, że możemy spotkać się dziś w wyremontowanej, praktycznie nowej filii numer 9. Przy okazji chciałbym podziękować pracownikom urzędu: naczelnik Dagmarze Pokorskiej, która nadzorowała tę inwestycję oraz pracownikom wydziału kultury, którzy przedsięwzięcie wspierali koncepcyjnie. Bardzo ważne jest to, że po raz pierwszy od wielu lat, mogliśmy przeznaczyć na modernizację miejskiej biblioteki tak znaczne środki. Kłaniam się radnym i pracownikom książnicy, dzięki którym plany remontu nabrały realnego kształtu – mówił wiceprezydent Artur Kijewski.

Modernizacja filii nr 9 wraz z wymianą wyposażenia była największym zakresowo i najkosztowniejszym przedsięwzięciem, wśród projektów zrealizowanych w roku ubiegłym, a wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjno–remontowego służącego wyrównaniu standardów korzystania z placówek bibliotecznych MBP na lata 2016-2018.

W ramach zadania, w placówce uzupełniono i częściowo położono nowe tynki. Tam gdzie było to uzasadnione, ze względu na poprawę funkcjonalności przestrzeni, powstały dodatkowe ścianki działowe. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną oraz oświetlenie, a także armaturę. Ściany pomalowano bądź pokryto tapetami, zamontowane zostały nowe drzwi wewnętrzne. Zarówno pomieszczenia biblioteczne, jak i zaplecze wyposażono w nowe meble, a podłogi pokryto estetycznymi wykładzinami. Działalność merytoryczną wspierać będzie nowoczesny sprzęt komputerowy i audiowizualny. Koszty prac remontowo–budowlanych w pomieszczeniach filii nr 9 oraz w obrębie prowadzącej do placówki klatki schodowej to kwota 295.741,82 zł. Na wyposażenie natomiast wyasygnowano 107.718,00 zł.

Warto przypomnieć, że dostrzegając taka potrzebę, władze samorządowe Kalisza przeznaczyły w roku ubiegłym ponad pół miliona złotych na realizację planu inwestycyjno–remontowego dla biblioteki. Z funduszy tych zrealizowano ww. zadanie, a także przeprowadzono szereg innych prac, takich jak m.in.: wymiana oświetlenia w magazynach Biblioteki Głównej przy ul Legionów 66 i montaż czujników p.poż w tej placówce, doświetlenie pomieszczeń filii nr 4 w alei Wolności 27, a także malowanie filii nr 7 przy ul. Tuwima 10. Na rok bieżący planowane są kolejne przedsięwzięcia, a wśród nich: modernizacja filii nr 1 przy ul. Górnośląskiej 29, a także malowanie filii nr 3 przy ul. Krótkiej 3.

Tekst i zdjęcia: Anna Błaszczyk

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity