sobota, 24.03.2018 | Imieniny: Marka, Gabriela, Katarzyny
Panorama Prosna
Strona główna >> Spotkanie uczestników projektu RELOS3

Spotkanie uczestników projektu RELOS3

2 sierpnia, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się drugie spotkanie interesariuszy w ramach projektu: „RELOS3 – od regionalnej do lokalnej – udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”.

Projekt RELOS3 ma na celu doskonalenie regionalnej polityki innowacji poprzez lepsze projektowanie systemu wsparcia dla lokalnych środowisk gospodarczych, w oparciu o wymianę wiedzy
i doświadczeń z zagranicznymi partnerami.

W spotkaniu uczestniczyli lokalni interesariusze, w tym m.in. przedstawiciele: Piły - prezydent Piotr Głowski i wiceprezydent Beata Dudzińska; Leszna - wiceprezydent Adam Mytych; Kalisza – Paweł Czechalski, kierownik Biura Obsługi Inwestora w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Kaliszu. Brali w nim również czynny udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu: Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.

Głównym celem wydarzenia była wymiana wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, zdobyta podczas pierwszego spotkania tematycznego, które odbyło się w maju br. na Malcie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przekazali informacje, dotyczące m. in instrumentów i inicjatywy unijnych, mających na celu wzrost zaangażowania miast i subregionów w realizację strategii inteligentnych specjalizacji, strategicznego planowania rozwoju oraz roli miast i subregionów w efektywnym wdrażaniu strategii.

W toku dalszej realizacji projektu interesariusze swoimi działaniami będą angażować się w tworzenie i doskonalenie dostępnych instrumentów wsparcia na poziomie lokalnym.

Tekst i zdjęcie: Organizatorzy

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity