poniedziałek, 23.04.2018 | Imieniny: Jerzego, Wojciecha
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Sympozjum naukowe w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Sympozjum naukowe w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

W środę, 18 października w godz. 11.00 – 15.00 zapraszamy do Galerii Sztuki im. Jana Tarasina do udziału w sympozjum naukowym „SZTUKA W PROCESIE - O LEKKOŚCI BYTU? Ochrona, konserwacja i restauracja dzieł sztuki współczesnej” , które poprowadzi prof. Iwona Szmelter.

Sztuka współczesna  w swoim charakterze materialnym  jak i niematerialnym stawia przed konserwatorami nowe zadania. Sztuki wizualne w swojej „nieznośnej lekkości bytu” powstają dziś w procesie, który nie ma ograniczeń konceptualnych i materialnych. Ich tworzywem może być wszystko. Dla uchwycenia integralności dzieł, ich znaczenia i  kontekstu nie wystarczająca jest już konserwacja i dokumentacja  rozumiana jako zapis, ale ważna staje się także rekonstrukcja intencji autora w trakcie procesu tworzenia. Efemeryczność zdarzeń w polu sztuk eksperymentalnych i performatywnych wymaga więc często działań o charakterze rekonstrukcji, emulacji,  czy re-enecment'u.  Dla zachowania dorobku kultury konserwator musi więc nierzadko  podążyć drogą przygody, pamiętając o uregulowaniach prawnych.

Zespół profesor Iwony Szmelter podjął trud rekonstrukcji obrazów, ale i autorskich koncepcji Jana Tarasina, który szukał środków formalnych zdolnych do wyrażania bez ograniczeń nurtujących go spraw. Wśród wielu obrazów zastanawiające są przestrzenne, reliefowe unikatowe prace, które dotąd nie były prezentowane. Do Kalisza przyjadą reprezentanci zespołu badawczego Pracowni Novum (ASP w Warszawie) by podzielić się wiedzą i doświadczeniem, które nabyli w procesie rekonstrukcji dzieł Jana Tarasina.

Zapraszamy na spotkanie ze sztuką współczesną i jej ochroną na przykładzie  prac artystów tj.: Jan Tarasin, Alina Szapocznikow, Tadeusz Kantor, Paweł Althamer, Michelangelo Pistoletto, Bruno Catalano, Michael Blaza oraz twórców bio-artu i land-artu. Wybór metodologii i postawy badacza dzieł sztuki współczesnej zostanie także jasno wyartykułowany po to, aby zaprezentować i omówić  wyniki badań w zakresie  wybranych problemów.

Program Sympozjum:
- Iwona Szmelter, „NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ BYTU”?; rzekoma łatwość tworzenia artystów współczesnych a trud zachowania integralności utworów i konserwacji sztuki najnowszej;
- Maja Klimza-Pęksyk, PRÓBA REKONSTRUKCJI PROCESU TWÓRCZEGO JANA TARASINA; dzieła trójprzestrzenne – Relief kolorowy (ok. 1967 r.), Relief granatowy i Relief różowy (ok. 1974 r.);
- Monika Jadzińska, NIEZNOŚNA ZMIENNOŚĆ MATERII. Tworzywa sztuczne w sztuce polskiej;
- Monika Supruniuk, (NIE)ZMIENNOŚĆ. Konserwacja i restauracja time-based media   na przykładzie filmu nakręconego aparatem „Oko” Kazimierza Prószyńskiego;
- Anna Kowalik, ROŚLINA JAKO MEDIUM. Problematyka ochrony sztuki współczesnej    z elementami roślinnymi;
Łukasz Guzek, DOKUMENTACJA, CZYLI JAK ZOBACZYĆ NIEWIDOCZNE;
Joanna Bruś, SZTUKA NIETRWAŁA (NIE)KONTROLOWANA na 57 BIENNALE w WENECJI.

Sympozjum  zostało zorganizowane w ramach obchodów 40-lecia Galerii Sztuki im. Jana Tarasina      w Kaliszu pod opieką naukową prof. dr hab. Iwony Szmelter, która kieruje Międzykatedralną Pracownią „NOVUM” Ochrony i Konserwacji Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity