sobota, 26.05.2018 | Imieniny: Filipa, Pauliny
Panorama domy
Strona główna >> Uchwały w sprawie miejskich wyróżnień

Uchwały w sprawie miejskich wyróżnień

Rada Miasta Kalisza przyjęła dziś jednogłośnie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza, Odznak Honorowych Miasta Kalisza oraz przyznania Nagrody Miasta Kalisza.

Tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza nadany został Janinie Piotrowskiej oraz Tadeuszowi Krokosowi.

Janina Piotrowska (ur. 1920), pedagog, nauczycielka języka polskiego, harcmistrz, radna Miejskiej Rady Narodowej. Za wszechstronną i wzorową służbę instruktorską, pracę pedagogiczną i społeczną otrzymała liczne odznaczenia państwowe, regionalne i organizacyjne.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta Kalisza będzie podziękowaniem za zasługi p. Janiny Piotrowskiej na rzecz wielu pokoleń kaliskiej młodzieży oraz udział w rozwoju Miasta, któremu poświęciła większość swojego życia – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Tadeusz Krokos (ur. 1932), pedagog, dziennikarz, regionalista, społecznik, działacz kultury, prezes stowarzyszeń, organizator konkursów dla młodzieży. Za wieloletnią i szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną otrzymał odznaczenia państwowe. Otrzymał odznakę „Za zasługi dla województwa kaliskiego”, tytuł „Zasłużony dla Miasta Kalisza”, dwukrotnie otrzymał także nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza.

Jego życiowa postawa przynosi zaszczyt i chlubę Miastu. Doświadczenie, wieloletnia
praca społeczna, a przede wszystkim nieoceniony wkład w upowszechnianie historii
Kalisza, szczególna dbałość o edukację młodego pokolenia, odkrywanie przeszłości,
utrwalanie pamięci narodowej, wzmacnianie związku emocjonalnego z historią oraz
kulturą narodową i regionalną potwierdzają, iż p. Tadeusz Krokos w pełni zasługuje na
nadanie najwyższego kaliskiego odznaczenia – tytułu Honorowego Obywatelstwa
Miasta Kalisza
– czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Odznakę Honorową Miasta Kalisza nadano:
1) Halinie Pawlak,
2) Krystynie Robak,
3) Danucie Synkiewicz,
4) Joëlowi Wilmotte,
5) prof. nadzw. dr. hab. n. med. Andrzejowi Wojtyle.

Halina Pawlak – działaczka społeczna, harcmistrz, prezes Koła Absolwentów Szkół
Handlowych i Ekonomicznych. Za swą bogatą działalność społeczną była wielokrotnie odznaczana.

Krystyna Robak, prawnik, prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Calisia”.

Danuta Synkiewicz, dziennikarka, konferansjer.

Joël Wilmotte, mer partnerskiego miasta Kalisza – Hautmont.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, lekarz pediatra, polityk, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Rada Miasta Kalisza przyznała także Nagrodę Miasta Kalisza za 2017 rok w wysokości
trzydziestu tysięcy złotych brutto: Henryce Iglewskiej-Mocek - wybitnej pedagog, dyrygent i kierownik artystycznej Chóru „Kopernik”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwał wraz z uzasadnieniem.

Miejskie wyróżnienia zostaną wręczone podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 8 czerwca 2018 r.

Oprac. Katarzyna Ciupek
Fot. Jakub Seydak

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity