sobota, 21.04.2018 | Imieniny: Anzelma, Bartosza, Feliksa
Panorama domy
Strona główna >> Utrudnienia na Śródmiejskiej

Utrudnienia na Śródmiejskiej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że wznowiony został ostatni etap prac związanych z wprowadzeniem dwukierunkowego ruchu dla rowerzystów w ciągu ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Narutowicza. W związku z powyższym, na czas realizacji robót wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym na ww. odcinku ul. Śródmiejskiej. Zakończenie robót i wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi w dniu 17 kwietnia br.

 

Jednocześnie MZDiK informuje, że nowa organizacja ruchu po realizacji ww. zadania przedstawiała będzie się następująco:

    W ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do ul. Narutowicza przy lewej krawędzi jezdni wyznaczony zostanie pas ruchu dla rowerów o szerokości 1,5 m z kierunkiem jazdy w stronę Rogatki (kontrapas). Na skrzyżowaniu ul. Śródmiejska - Fabryczna - Kościuszki oraz na Rogatce  przejazd rowerzystów poruszających się kontrapasem kierowany będzie przez sygnalizację świetlną, która wyposażona została w dodatkowe sygnalizatory dla rowerzystów.
    W ul. Śródmiejskiej wyznaczony zostanie jeden pas ruchu o szerokości 3,5 m, którym poruszać się będą pojazdy, a także na zasadach ogólnych rowerzyści jadący w stronę mostu Kamiennego,
    W ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do al. Wolności umieszczone zostaną progi zwalniające wyspowe, wyspy dzielące na wlotach skrzyżowań oraz wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości do 30 km/h,
    Skrzyżowanie ul. Śródmiejska - Fabryczna - Kościuszki wyposażone zostało w nową sygnalizację świetlną, a w ul. Śródmiejskiej za ul. Fabryczną wyznaczone zostało nowe przejście dla pieszych,
    W związku z pozostawieniem dla ruchu kołowego w ul. Śródmiejskiej jednego pasa ruchu zmianie uległa również organizacja ruchu na wlocie ul. Górnośląskiej w Rogatkę:

    wewnętrzny pas ruchu przeznaczony został do jazdy wyłącznie w lewo w ul. Harcerską,
    zewnętrzny pas ruchu przeznaczony został do jazdy na wprost (w ul. Śródmiejską) oraz w prawo (do ul. Lipowej).

    Miejsca postojowe w ciągu ul. Śródmiejskiej pozostaną bez zmian.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do nowej organizacji ruchu.

Oprac. Leszek Zieliński

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity