piątek, 22.06.2018 | Imieniny: Pauliny, Tomasza, Jana
Panorama Prosna
Strona główna >> Wspólne posiedzenie komisji

Wspólne posiedzenie komisji

W Villi Calisia trwa wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej; Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej; Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Rewitalizacji oraz Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej z udziałem prezydenta Grzegorza Sapińskiego oraz wiceprezydentów: Karoliny Pawliczak i Artura Kijewskiego.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2019 (Roz+Ś+B).
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca" (R+B).
5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (R+Roz+B).
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków (Rew+Roz+B).
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania i sposobu ich pobierania (R+Roz+B).
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Długiej i Szerokiej (Roz+Ś+B).
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piaszczysta - Wiosenna (Roz+Ś+B).
10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zabudowy mieszkaniowej nad rzeką Swędrnią (Roz+Ś+B).
11.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Poligonowa (Roz+Ś+B).
12.  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany granic Miasta Kalisza oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Roz+B).
13.  Projekt uchwały w sprawie połączenia gmin Miasto Kalisz i Żelazków oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (Roz+B).
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza (R+Rew+Roz+Ś+B).
15.  Projekt uchwały w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (B).
16.  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
(R+Roz+Rew+Ś+B).
17.  Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Miasta Kalisza na lata 2018 – 2033 (Roz+Rew+Ś+B).
18.  Przyjęcie planu pracy Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej na 2018 rok (Ś).
19.  Przyjęcie planu pracy Komisji Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej na 2018 rok (Roz).
20.  Korespondencja
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto Kalisz na 2018 rok,
- uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Kalisza na lata 2018 - 2033.
21. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
22. Zamknięcie posiedzenia.

Zdjęcia: Katarzyna Ciupek

 

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity