poniedziałek, 21.05.2018 | Imieniny: Wiktora, Kryspina, Tymoteusza
Łódź Calisia z teatrem
Strona główna >> Wyniki „Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych - Próba 3”

Wyniki „Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych - Próba 3”

Wyłoniono laureatów trzeciej edycji „Międzynarodowego Konkursu na Eksperyment w Sztukach Wizualnych - Próba 3”, zorganizowanego przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Trzecia edycja konkursu „Próba 3” była adresowana do artystów profesjonalnych z Polski i zagranicy. W otwartej formule można było zgłaszać prace interdyscyplinarne lub wykonane w tradycyjnym warsztacie podejmujące ryzyko, ingerencję lub zbiór działań niekontrolowanych składających się na charakter eksperymentów.

Do konkursu swoje prace zgłosiło 88 artystów z Polski, Niemiec, USA.

Oceny pracy konkursowych dokonało Jury w składzie prof. Jarosław Kozłowski, prof. Katarzyna Józefowicz, prof. Szymon Wróbel, Jakub Tarasin oraz dr Joanna Dudek.

Nagrody regulaminowe otrzymali:

Ludmiła Kaczmarek
Grand Prix – nagroda Prezydenta Miasta Kalisz 10.000 PLN
- za nawiązanie do najważniejszych tradycji polskiej awangardy i twórczą interpretacją sztuki Władysława Strzemińskiego

Anna Palusińska
Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej 5.000 PLN 
- za próbę przemyślenia pamięci po Shoah, wyrażonej bez zniekształcenia obrazu przeszłości i oddania sprawiedliwości anonimowym ofiarom, którym historia usiłowała odebrać prawo do żałoby

Izabela Łęska
Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina 2.000 PLN oraz wystawa indywidualna
- za innowacyjne użycie nowych technologii w celu przemyślenia naszej obecności w publicznej przestrzeni miejskiej

Ex-aequo Sylwia Jakubowska-Szycik i Agnieszka Mastalerz
Nagroda Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego - wystawa 
- za zaproszenie widza do refleksji nad płynnymi relacjami władzy, pozorną siłą silnych i względną niemocą słabych

Do wystawy Jury zakwalifikowało 13 projektów artystów:

Dmitrij Buławka-Fankidejski
Sylwia Jakubowska-Szycik
Ludmiła Kaczmarek
Michał Knychaus
Kamila Kornaga
Szymon Kula
Izabela Łęska
Małgorzata Łuczyna i Jacek Złoczowski
Agnieszka Mastalerz
Anna Palusińska
Anna Szmidt
Weronika Teplicka
Jakub Wawrzak
Wystawa finalistów konkursu "PRÓBA 3" zostanie zaprezentowana w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Na wernisaż wraz z rozdaniem nagród zapraszamy w piątek 8 grudnia 2017 roku. Wystawę będzie można oglądać do 28 stycznia 2018 r.

Opisy nagrodzonych prac:

Ludmiła Kaczmarek, AVANT_garde, 2017
(aplikacja cyfrowa, grafika wektorowa)

Avant_garde to projekt artystyczny inspirowany sztuka awangardową. Praca to rodzaj interaktywnego malarstwa inspirowanego twórczością Władysława Strzemińskiego. Ideą projektu jest przesłanie "artystą może być każdy". Pisząc opowieść, zdanie, słowo czy ciąg liczb może stworzyć oryginalny i niepowtarzalny obraz. Każdy może zostać artystą i pokazać swoją prace na wystawie.
Każdej literze klawiatury przypisane są odpowiednie elementy graficzne inspirowane twórczością Strzemińskiego (naśladujące rysunek, kształt, kolor), ale przekształcone i przedstawione za pomocą grafiki wektorowej. Pisząc własny tekst na klawiaturze, możemy stworzyć oryginalny i niepowtarzalny obraz. Rysunki w przypadkowy sposób generują się w trakcie pisania tekstu przez co mamy pewność, że praca będzie jedyna w swoim rodzaju. Projekt ma formę interaktywnej aplikacji, gdzie interface pełni funkcję czystego płótna.
Praca pozwala odbiorcy wydrukować stworzony przez siebie obraz i umieścić na wystawie przez co stworzy się galeria obrazów. Wystawa będzie się tworzyć przez uczestnictwo odbiorców, którzy staną się wówczas artystami. Praca ma charakter relacyjny, ponieważ przez uczestnictwo odbiorców pozwala na jej powstawanie.
Ideą projektu jest zabawa polegająca na tworzeniu obrazów za pomocą tekstu. Projekt dąży do upowszechniania wiedzy o awangardowych nurtach za pomocą własnych działań. Poprzez czynny udział przy tworzeniu obrazu. Praca ma przypomnieć o danym nurcie za pomocą określonych form użytych w projekcie.
Aplikacja ma na celu zachęcić ludzi do uczestniczenia w tworzeniu sztuki przez tworzenie własnych obrazów. Projekt przewiduje powstanie projektów dotyczących innych nurtów awangardowych. Uproszczona wersja koncepcji projektu powstała podczas studiów na ASP w Łodzi w pracowni malarstwa. Praca pod tytułem void draw{} {STRZEMINSKI} (2013/14r.) powstała wówczas w programie Processing, który za pomocą kodu generował obraz. Obecnie praca została zmodyfikowana i ulepszona.

(dzięki uprzejmości artystki)


Anna Palusińska, Tożsamości, 2017
(wydruki cyfrowe archiwalnych fotografii, kryształy soli; 10x15cm)

Tożsamości to cykl, na który składają się archiwalne portrety kobiet więzionych w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Portrety wykonywane były prawdopodobnie przez fotografa Wilhelma Brasse, który jako więzień obozu był przez nazistów oddelegowany do prowadzenia dokumentacji obozowej.
Osoby, które portretował Brasse są pozbawione własnej autonomiczności, ich indywidualność jest sprowadzona do przydzielonego numeru i więziennego ubrania, które stanowiły część obozowej machiny pozbawiania ludzi życia i ich tożsamości.
W projekcie fragmenty archiwalnych portretów kobiet, dzięki procesowi krystalizacji, pokryte zostają kryształami soli. Narastające kryształy na fragmentach zdjęć, związanych z obozem koncentracyjnym, są próbą uzdrowienia tych naznaczonych obrazów. Kobiety na opisywanych fotografiach są postrzegane jako więźniowie.
Proces krystalizacji jest próbą powrotu do tożsamości jednostki i zerwania ze sposobem przedstawiania tychże osób tylko jako kolejnych więźniów. Kryształy soli będące symbolem oczyszczenia, umożliwiają spojrzenia na wybrane fotografie nie przez pryzmat więźnia, ale jako jednostki, posiadającej własne życie, wolność i autonomiczną osobowość.
Proces krystalizacji narusza strukturę zdjęć, dzięki czemu reinterpretuje wizerunek obrazów. W powstałych pracach główną uwagę kieruje na portretowanego człowieka bez towarzyszącego mu piętna obozu koncentracyjnego.

(dzięki uprzejmości artystki)


Izabela Łęska, Spacery subiektywne, 2014
(36 czarno-białych wydruków rysunków cyfrowych i opisów spacerów w formacie A4)

Każdego dnia wychodzę w miasto i daję ponieść się jego rytmowi. Delektuję się samą czynnością chodzenia jednocześnie rejestrując na mapie dokładny przebieg każdego spaceru. W efekcie powstaje rodzaj zapisu w postaci linearnego obrazu, który staje się jednocześnie formą miejskiego rysunku.
Miasto w określonych momentach czasoprzestrzeni wypluwa z siebie subtelne sygnały i staje się źródłem kolejnych decyzji. Odwołuję się do surrealistycznej koncepcji przypadku obiektywnego. Decyzja o podążaniu za czymś, nawet wielce nieuchwytnym daje upust wewnętrznym impulsom, które współistnieją z rzeczywistością. Śledzę magie circonstancielle, czyli magię okolicznościową i kolekcjonuję objets trouvé (przedmioty znalezione).

Chodzenie jest naturalne niczym oddychanie, a każda elementarna decyzja, czy iść w prawo, czy w lewo, albo czy odważyć się iść za kimś lub za czymś staje się determinująca dla ostatecznej formy rysunku. Może mnie zainspirować człowiek, śmieć na chodniku, słowo wypowiedziane w obcym języku. To co staje się możliwością w jednym przypadku i rozwija sieć kolejnych rozwiązań, zamyka jednocześnie pozostałe.
Praca powstała w trakcie rezydencji w Institut für Alles Mögliche w Berlinie.

(dzięki uprzejmości artystki)

Sylwia Jakubowska - Szycik, Kingsize/Przeobrażenie, 2014-2017
(instalacja, figurki z tworzywa sztucznego, część kolorowa, część czarna/pokryte i  farbą akrylową, część srebrna/imitacja aluminium, wysokość od 1 do 20 cm, powierzchnia ok 6-9m2 zależnie od zagęszczenia)

Instalacja składa się z wielu figurek z tworzywa sztucznego, część kolorowa, część czarna/pokryte farbą akrylową, część srebrna/imitacja aluminium.
Instalacja powstaje od 2014 roku i z każdym wystawieniem pojawia się jej inna bardziej rozwinięta odsłona, zaczęło się od zbioru kolorowych figurek / min bohaterów dziecięcych bajek, pseudo bohaterów gier komputerowych i innych stworów budujących fikcyjne wyobrażenie o świecie/ później większość figurek została pomalowana na czarno, zgaszone zostały kolory, blichtr i powierzchowność na rzecz formy/ostatnia część to figurki zalane aluminiową masą (imitacja), pozbawione swojej formy, możliwości działania bezkształtnej formy / obraz zmieniających się społeczeństw...
Instalacja funkcjonuje w różnych konfiguracjach w zależności od kontekstu miejsca, czasem tematu / próba, eksperyment kolejne doświadczenie miejsca /  jako droga, gra, forma koła zacieśniająca swoje centrum, podlega ciągłym zmianom i rozwojowi / kolejne przeobrażenie wyznaczy kolejne miejsce, współudział, czynnik zewnętrzny. 

(dzięki uprzejmości artystki)

Agnieszka Mastalerz, Bez tytułu (Remote control, 2017
(termogramy, 9x30x40cm)

Topograficzna seria termogramów przedstawia miejsca, w których podejmowano/podejmuje się wpływowe decyzje. Sposób obrazowania odwraca relację pomiędzy państwem a jednostką, zmienia kierunek kontroli i obserwacji. Przypomina noktowizję, mierzenie do celu. Termografia działa w paśmie podczerwieni, rejestruje promieniowanie cieplne emitowane przez ciała fizyczne. Wykorzystana w projekcie kamera termowizyjna umożliwia dostrzeżenie konstrukcji wpływowych obiektów o powszechnie ograniczonej dostępności – ich organizmowi i tkanki.
Mała skala szarości odciąga uwagę od siły oddziaływania symboli władzy ujętych w ramach kadru. Makietowość uchwyconych obiektów odrealnia i upraszcza, jednolity format wydruku uniwersalizuje. Inspiracją decyzji wizualnej było monochromatyczne malarstwo Luca Tuymansa, znaczeniowej – twórczość rzeźbiarska Thomasa Demanda. Centralnym punktem każdego z termogramów jest architektoniczny przykład ucieleśnienia władzy. Cykl odnosi się do człowieka – jako determinanta i podmiotu.
(dzięki uprzejmości artystki)

Honorowym Patronat nad konkursem objął Prezydenta Miasta Kalisza.

Źródło: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina

Wszelkie prawa zastrzeżone przez UM Kalisz.
Design by: coldcity